Een decennium geleden sprak Ardo de ambitie uit om hun gezuiverd afvalwater ter beschikking te stellen voor irrigatie. Vandaag is alles operationeel en geeft het projectteam de fakkel door aan de landbouwerscoöperatie INERO CV. Afgelopen dinsdag werd het einde van het grensoverschrijdende F2AGRI-project feestelijk gevierd.
 

Vlakwa-waterinnovator Charlotte Boeckaert op het slotevent van INERO CV 28 september 2021
Vlakwa-waterinnovator Charlotte Boeckaert op het slotevent van INERO CV. ©Marc Masschelein
 
Bestuurders van INERO CV op het slotevent. Marc Vandeputte (landbouwer), Frederick Claerhout (landbouwer), Bart Debussche (extern deskundige, departement Landbouw & Visserij), Rik Delameilleure (landbouwer; voorzitter), Ignace Haspeslagh (Certerra NV) ©Marc Masschelein
Bestuurders van INERO CV op het slotevent
Vlnr: Marc Vandeputte (landbouwer), Frederick Claerhout (landbouwer), Bart Debussche (extern deskundige, departement Landbouw & Visserij), Rik Delameilleure (landbouwer; voorzitter), Ignace Haspeslagh (Certerra NV). ©Marc Masschelein
 

Van afvalwater naar bron van leven

Na haalbaarheidsstudies in 2012, 2013 en 2014, werd in 2015 een Interreg Vl-Nl subsidie aangevraagd. In 2016 ging het project van start met talrijke keukentafelgesprekken met de gegadigde landbouwers.

In 2017 werden de plannen opgemaakt, de vergunningen aangevraagd en werd INERO CV opgericht. In 2018 werd een foliebasin van 150 000 m³ aangelegd, werd een pomphuis met capaciteit van 650 m³/u gebouwd en werd 14 km van het leidingnetwerk aangelegd.

Bufferbekken voor gezuiverd afvalwater in ardooie is klaar, aanleg leidingnetwerk voor op schema

In 2019 was het irrigatienetwerk deels operationeel en werd de resterende 9 km leidingnetwerk aangelegd. Vanaf 2020 kon het volledige netwerk in gebruik worden genomen goed voor een waterbedeling op druk over 500 ha met 150 aftappunten.

In 2021 werden drijvende zonnepanelen op het bufferbekken geplaatst en gebruikt INERO voortaan uitsluitend groene stroom om het water te verdelen.

Zonnepanelen bekken Ardo F2AGRI

Het irrigatienetwerk werd aangelegd met financiële steun van Interreg Vlaanderen-Nederland, het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen, de provincie West-Vlaanderen en Knorr.

Duurzaam in elk opzicht:
Meer opbrengst, meer gemoedsrust en meer tijd voor de telers

Recent werden de deelnemende landbouwers bevraagd. 90% maakt een positieve balans op:


Meer dan 75% van de respondenten heeft in 2016 onmiddellijk toegezegd om te participeren aan het irrigatieproject en is tevreden over die keuze. Een bijkomende 15% heeft langer getwijfeld maar heeft finaal ook toegezegd en prijzen zich daarmee gelukkig.

Alle deelnemende landbouwers verwachten het irrigatienetwerk minstens 10 jaar te gebruiken, en zien dus de baten op lange termijn. Bijna de helft daarvan denkt het irrigatienetwerk zelfs voor meer dan 30 jaar te implementeren.

De meerderheid van de landbouwers oordeelt dat ze dankzij het hogedrukleidingnetwerk:

  1. Meer opbrengst kunnen verkopen,
  2. Minder tijd nodig hebben om te beregenen,
  3. Meer gemoedsrust genieten,
  4. Minder energie verbruiken.

Dirk Debusschere, tuinbouwer, getuigt: ‘Prei is een vrucht die veel water nodig heeft. Dankzij het project kunnen we op het gepaste moment irrigeren, en zo krijgen we een grotere opbrengst. In droge periodes hebben we altijd water ter beschikking, en dat geeft ons als tuinbouwer rust.’

Het project loop pas op zijn einde, maar de initiatiefnemers en landbouwers richten al hun blik op de toekomst. INERO CV blijft bestaan en mag in bijkomende initiatieven opstarten ten bate van zijn leden. De landbouwers wensen irrigatieadvies te ontvangen en ook groepsaankopen voor materiaal werden aanbevolen.

Voet aan de grond

Ardo, Inagro en Vlakwa hebben intens samengewerkt aan dit project. Ardo beheerde het technische luik, Inagro was de spreekbuis naar de landbouwers toe en Vlakwa behartigde het administratieve, financiële en juridische luik. Dit pioniersproject heeft ongetwijfeld veel in beweging gezet in Vlaanderen. Her en der krijgt het project navolging en dat doet deugd voor een veerkrachtige landbouw en een klimaatrobuust Vlaanderen.

F2AGRI is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

F2Agri steunbalk

Steunbalk F2AGRI