Een decennium geleden sprak Ardo de ambitie uit om hun gezuiverd afvalwater ter beschikking te stellen voor irrigatie. Vandaag is alles operationeel en geeft het projectteam de fakkel door aan de landbouwerscoöperatie INERO CV. Afgelopen dinsdag werd het einde van het grensoverschrijdende F2AGRI-project feestelijk gevierd.
 

Vlakwa-waterinnovator Charlotte Boeckaert op het slotevent van INERO CV 28 september 2021
Vlakwa-waterinnovator Charlotte Boeckaert op het slotevent van INERO CV. ©Marc Masschelein
 
Bestuurders van INERO CV op het slotevent. Marc Vandeputte (landbouwer), Frederick Claerhout (landbouwer), Bart Debussche (extern deskundige, departement Landbouw & Visserij), Rik Delameilleure (landbouwer; voorzitter), Ignace Haspeslagh (Certerra NV) ©Marc Masschelein
Bestuurders van INERO CV op het slotevent
Vlnr: Marc Vandeputte (landbouwer), Frederick Claerhout (landbouwer), Bart Debussche (extern deskundige, departement Landbouw & Visserij), Rik Delameilleure (landbouwer; voorzitter), Ignace Haspeslagh (Certerra NV). ©Marc Masschelein
 

Van afvalwater naar bron van leven

Na haalbaarheidsstudies in 2012, 2013 en 2014, werd in 2015 een Interreg Vl-Nl subsidie aangevraagd. In 2016 ging het project van start met talrijke keukentafelgesprekken met de gegadigde landbouwers.

In 2017 werden de plannen opgemaakt, de vergunningen aangevraagd en werd INERO CV opgericht. In 2018 werd een foliebasin van 150 000 m³ aangelegd, werd een pomphuis met capaciteit van 650 m³/u gebouwd en werd 14 km van het leidingnetwerk aangelegd.

Bufferbekken voor gezuiverd afvalwater in ardooie is klaar, aanleg leidingnetwerk voor op schema

In 2019 was het irrigatienetwerk deels operationeel en werd de resterende 9 km leidingnetwerk aangelegd. Vanaf 2020 kon het volledige netwerk in gebruik worden genomen goed voor een waterbedeling op druk over 500 ha met 150 aftappunten.

In 2021 werden drijvende zonnepanelen op het bufferbekken geplaatst en gebruikt INERO voortaan uitsluitend groene stroom om het water te verdelen.

Zonnepanelen bekken Ardo F2AGRI

Het irrigatienetwerk werd aangelegd met financiële steun van Interreg Vlaanderen-Nederland, het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen, de provincie West-Vlaanderen en Knorr.

Duurzaam in elk opzicht:
Meer opbrengst, meer gemoedsrust en meer tijd voor de telers

Recent werden de deelnemende landbouwers bevraagd. 90% maakt een positieve balans op:


Meer dan 75% van de respondenten heeft in 2016 onmiddellijk toegezegd om te participeren aan het irrigatieproject en is tevreden over die keuze. Een bijkomende 15% heeft langer getwijfeld maar heeft finaal ook toegezegd en prijzen zich daarmee gelukkig.

Alle deelnemende landbouwers verwachten het irrigatienetwerk minstens 10 jaar te gebruiken, en zien dus de baten op lange termijn. Bijna de helft daarvan denkt het irrigatienetwerk zelfs voor meer dan 30 jaar te implementeren.

De meerderheid van de landbouwers oordeelt dat ze dankzij het hogedrukleidingnetwerk:

  1. Meer opbrengst kunnen verkopen,
  2. Minder tijd nodig hebben om te beregenen,
  3. Meer gemoedsrust genieten,
  4. Minder energie verbruiken.

Dirk Debusschere, tuinbouwer, getuigt: ‘Prei is een vrucht die veel water nodig heeft. Dankzij het project kunnen we op het gepaste moment irrigeren, en zo krijgen we een grotere opbrengst. In droge periodes hebben we altijd water ter beschikking, en dat geeft ons als tuinbouwer rust.’

Het project loop pas op zijn einde, maar de initiatiefnemers en landbouwers richten al hun blik op de toekomst. INERO CV blijft bestaan en mag in bijkomende initiatieven opstarten ten bate van zijn leden. De landbouwers wensen irrigatieadvies te ontvangen en ook groepsaankopen voor materiaal werden aanbevolen.

Voet aan de grond

Ardo, Inagro en Vlakwa hebben intens samengewerkt aan dit project. Ardo beheerde het technische luik, Inagro was de spreekbuis naar de landbouwers toe en Vlakwa behartigde het administratieve, financiële en juridische luik. Dit pioniersproject heeft ongetwijfeld veel in beweging gezet in Vlaanderen. Her en der krijgt het project navolging en dat doet deugd voor een veerkrachtige landbouw en een klimaatrobuust Vlaanderen.

F2AGRI is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

F2Agri steunbalk

Steunbalk F2AGRI


Lees het laatste nieuws over F2AGRI
bloemkool f2agri

Wat leren praktijkprojecten ons over gezuiverd afvalwater hergebruiken voor irrigatie in de landbouw?

5 juni 2024
Lees het volledige artikel

16 jun 2021
15:00h - 16:30h

Online talkshow industrie - water - boer

Vlakwa evenement

Zonnepanelen bekken Ardo F2AGRI

4860 drijvende zonnepanelen leveren stroom om irrigatiewater over 500 hectare te verdelen

31 mei 2021
Lees het volledige artikel

Tractor

Project F2AGRI in beeld

7 januari 2021
Lees het volledige artikel

f2agri

Praktijkgids F2AGRI: slim omgaan met afvalwater

8 juli 2020
Lees het volledige artikel

Veld

INERO en Ardo: een geslaagd huwelijk

2 mei 2020
Lees het volledige artikel

 Irrigatie met gezuiverd afvalwater ardo is een feit

Irrigatie met gezuiverd afvalwater Ardo is een feit

28 juni 2019
Lees het volledige artikel

Gezuiverd afvalwater voor irrigatie in ardooie: f2agri is er (deels) klaar voor

Gezuiverd afvalwater voor irrigatie in ardooie: F2AGRI is er (deels) klaar voor

28 februari 2019
Lees het volledige artikel

Bufferbekken voor gezuiverd afvalwater in ardooie is klaar, aanleg leidingnetwerk voor op schema

Bufferbekken voor gezuiverd afvalwater in Ardooie is klaar, aanleg leidingnetwerk voor op schema

11 december 2018
Lees het volledige artikel

Hergebruik gezuiverd afvalwater voor irrigatie: leidingaanleg begonnen in Ardooie

Hergebruik gezuiverd afvalwater voor irrigatie: leidingaanleg begonnen in Ardooie

9 juli 2018
Lees het volledige artikel

F2agri Innovatieve subirrigatie biedt landbouw extra veerkracht tegen klimaatverandering

Innovatieve subirrigatie biedt landbouw extra veerkracht tegen klimaatverandering

13 december 2017
Lees het volledige artikel

Inero cvba: landbouwcoöperatie voor irrigatie met gezuiverd afvalwater uit de startblokken

Inero cvba: landbouwcoöperatie voor irrigatie met gezuiverd afvalwater uit de startblokken

21 september 2017
Lees het volledige artikel

F2AGRI project plant de eerste bouwwerken

F2AGRI project plant de eerste bouwwerken

29 juni 2017
Lees het volledige artikel

Interreglogo

Irrigatienetwerk voor gezuiverd afvalwater krijgt vorm

7 maart 2017
Lees het volledige artikel