Het F2AGRI project ambieert het hergebruik van gezuiverd afvalwater van de industrie voor watertoepassingen in de landbouw. De relevantie van dit project werd duidelijk voelbaar bij de dramatische hitte en droogte van de afgelopen weken. Ondertussen krijgen de bouwplannen concreet vorm.

F2AGRI is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Interreg Vl-Nl

Vlaanderen: irrigatie met afvalwater van Ardo

In het Vlaamse luik van het project zal het gezuiverd afvalwater van het groenteverwerkend bedrijf Ardo in een bufferbekken worden gestockeerd en vervolgens via een ondergronds leidingnetwerk naar omliggende landbouwpercelen in Ardooie worden gepompt om te irrigeren. De intekenronde is ondertussen achter de rug en finaal zullen 48 landbouwers deelnemen voor de beregening van 503 ha. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het technisch ontwerp van het leidingnetwerk: dit netwerk zal onder hoge druk opereren (8 bar bij afname), zal ca. 32 km lang zijn en zal 144 ondergrondse hydranten bevatten. Via een standpijp met ingebouwde debietmeter zullen de landbouwers de koppeling kunnen maken met hun beregeningshaspel.

Bouwwerken vanaf november

Het projectteam ontving reeds een MER ontheffing en een grondstofverklaring. Na aflevering van het technisch plan zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd met de ambitie om in de loop van november te kunnen starten met de effectieve bouwwerken. Dit omhelst het aanleggen van een bufferbekken met folie, een pomphuis en de eerste fase van het ondergronds leidingnetwerk. Ondertussen werd ook vorm gegeven aan de oprichting van een coöperatie. Deze zal de deelnemende landbouwers verenigen en de aansturing van het irrigatienetwerk behartigen. De statuten werden uitvoerig besproken op de voorbije infovergadering (zie foto). Tevens werd de Raad van Bestuur verkozen waarmee eerstdaags de coöperatie effectief zal worden opgericht.

F2AGRI project plant de eerste bouwwerken

De toekomstige leden van de coöperatie vergaderen over de bouwplannen.

Nederland: afvalwater van Bavaria

In het Nederlandse luik van het project zal het gezuiverd afvalwater van de brouwerij Bavaria via een vijzel omhoog worden gebracht. Vervolgens zal het water onder vrij verval naar verschillende waterlopen worden gebracht: in de zuidelijke richting naar het Wilhelminakanaal en de Goorloop, in de noordelijke richting naar een nabijgelegen beek. Landbouwers zullen het water vervolgens van deze waterlopen kunnen afnemen.

F2AGRI project plant de eerste bouwwerken

Subirrigatie succesvol

Het Nederlandse projectteam heeft vorig irrigatieseizoen de mogelijkheden van subirrigatie verkend. Dit is in feite een omgekeerde drainage waarbij het gezuiverd afvalwater in de aanwezige drainagebuizen wordt gepompt en aldus het grondwaterpeil verhoogt. Er werd een subirrigatieproef van 10 ha bij één landbouwer aangelegd. Dit resulteerde in een verhoging van het grondwaterpeil met liefst 1 meter.

Kringloopsluiting

Omwille van het geboekte succes zal de subirrigatie met 36 ha worden uitgebreid (verdeeld over de percelen van 3 landbouwers) tegen het volgende irrigatieseizoen. Bavaria, ZLTO en de gemeente Laarbeek hebben in januari de coöperatie ‘Boer, Bier, Water’ opgericht.

Naast duurzaam watergebruik ambieert de coöperatie ook lokale afzet van de teelten en een vitale bodem. Een mooi voorbeeld van kringloopsluiting waarbij de landbouwers gerst telen voor Bavaria en Bavaria het gezuiverd afvalwater van het brouwproces ter beschikking stelt van de landbouwers. Bovendien wordt dit water op een eenvoudige manier ter beschikking gesteld: er wordt gebruik gemaakt van de bestaande waterlopen als buffer en van drainagebuizen als leidingnetwerk.

Klik hier voor meer info

www.f2agri.eu 


Lees het laatste nieuws over F2AGRI
bloemkool f2agri

Wat leren praktijkprojecten ons over gezuiverd afvalwater hergebruiken voor irrigatie in de landbouw?

5 juni 2024
Lees het volledige artikel

Graphic ardo F2AGRI

Doek valt over succesproject F2AGRI in Ardooie

5 oktober 2021
Lees het volledige artikel

16 jun 2021
15:00h - 16:30h

Online talkshow industrie - water - boer

Vlakwa evenement

Zonnepanelen bekken Ardo F2AGRI

4860 drijvende zonnepanelen leveren stroom om irrigatiewater over 500 hectare te verdelen

31 mei 2021
Lees het volledige artikel

Tractor

Project F2AGRI in beeld

7 januari 2021
Lees het volledige artikel

f2agri

Praktijkgids F2AGRI: slim omgaan met afvalwater

8 juli 2020
Lees het volledige artikel

Veld

INERO en Ardo: een geslaagd huwelijk

2 mei 2020
Lees het volledige artikel

 Irrigatie met gezuiverd afvalwater ardo is een feit

Irrigatie met gezuiverd afvalwater Ardo is een feit

28 juni 2019
Lees het volledige artikel

Gezuiverd afvalwater voor irrigatie in ardooie: f2agri is er (deels) klaar voor

Gezuiverd afvalwater voor irrigatie in ardooie: F2AGRI is er (deels) klaar voor

28 februari 2019
Lees het volledige artikel

Bufferbekken voor gezuiverd afvalwater in ardooie is klaar, aanleg leidingnetwerk voor op schema

Bufferbekken voor gezuiverd afvalwater in Ardooie is klaar, aanleg leidingnetwerk voor op schema

11 december 2018
Lees het volledige artikel

Hergebruik gezuiverd afvalwater voor irrigatie: leidingaanleg begonnen in Ardooie

Hergebruik gezuiverd afvalwater voor irrigatie: leidingaanleg begonnen in Ardooie

9 juli 2018
Lees het volledige artikel

F2agri Innovatieve subirrigatie biedt landbouw extra veerkracht tegen klimaatverandering

Innovatieve subirrigatie biedt landbouw extra veerkracht tegen klimaatverandering

13 december 2017
Lees het volledige artikel

Inero cvba: landbouwcoöperatie voor irrigatie met gezuiverd afvalwater uit de startblokken

Inero cvba: landbouwcoöperatie voor irrigatie met gezuiverd afvalwater uit de startblokken

21 september 2017
Lees het volledige artikel

Interreglogo

Irrigatienetwerk voor gezuiverd afvalwater krijgt vorm

7 maart 2017
Lees het volledige artikel