In het kader van het Interreg Vlaanderen-Nederland project F2AGRI* wordt momenteel peilgestuurde drainage aangelegd bij land- en tuinbouwers in het Nederlandse Lieshout. Deze drainage maakt subirrigatie mogelijk. Subirrigatie, ook wel omgekeerde drainage of ondergrondse beregening genoemd, verhoogt de grondwaterstand en maakt de landbouw minder kwetsbaar bij periodes van lange droogte. Lees hier meer over het principe en de mogelijkheden die dit voor de Vlaamse landbouw kan bieden.

Interreg Vl-Nl

Bij peilgestuurde drainage worden drainagebuizen op ca. 110 cm onder het maaiveld aangelegd. Dit is 20 à 30 cm dieper dan bij conventionele drainage. Bovendien monden de verschillende drainagebuizen uit in een hoofdbuis (en dus niet rechtstreeks in de waterloop). Deze hoofdbuis staat in verbinding met een beweegbare uitlaat in een betonput. Wil men water van het veld afvoeren, dan wordt de uitlaat in de richting van de hoofdbuis neergelaten. Wil men water op het veld vasthouden, dan wordt de uitlaat omhoog geplaatst zodat het water niet kan aflopen.

Innovatieve subirrigatie biedt landbouw extra veerkracht tegen klimaatverandering

Handmatig of automatisch

Dergelijke systemen kunnen handmatig of automatisch worden uitgevoerd. Bij een handmatige opstelling, gaat de landbouwer de uitlaat zelf omhoog plaatsen of neerlaten. Bij een automatische opstelling, kan je vanop afstand via een app de uitlaat verhogen of verlagen. Dergelijke toepassing wordt ‘klimaat adaptieve drainage’ genoemd. Je volgt de weersverwachtingen op via je telefoon waarbij je vóór een regenbui het perceel ontwatert en vervolgens de uitlaatbuis omhoog plaats. Zodoende kan het perceel het water van de regenbui vasthouden om benedenstrooms de wateroverlast te verminderen. Er kan bovendien een vacuümpomp worden geïnstalleerd om het veld actief te draineren. Dit is onder meer nuttig wanneer het veld nog te nat staat om met zware werktuigen te betreden.

Grondwaterstand verhogen

Binnen het F2AGRI project wordt de klassieke peilgestuurde drainage uitgebreid om subirrigatie toe te laten. Dit wordt eveneens omgekeerde drainage of ondergrondse beregening genoemd. Concreet impliceert dit dat er, naast het afvoeren of vasthouden van water, ook water in het veld kan worden gebracht. Het drainagesysteem wordt hiertoe uitgerust met een tweede betonput dichtbij een waterloop. Tevens is de betonput uitgerust met een beweegbare uitlaat om al dan niet water in het veld te laten. De grondwaterstand wordt hierdoor verhoogd, waardoor de wortels van de plant het water via capillaire krachten kunnen opzuigen. Deze manier van irrigeren is efficiënter dan bovengronds beregenen omdat er zo minder water verloren gaat door evapotranspiratie of wind.

Gezuiverd afvalwater

Het water dat ingelaten wordt op de percelen is oppervlaktewater. Omdat de nabijgelegen bierbrouwerij Bavaria op jaarbasis 1,5 miljoen m³ gezuiverd afvalwater loost in zijn omringende waterlopen is er genoeg water beschikbaar. Bovendien is subirrigatie een veilig alternatief in perioden van waterschaarste. Bij aanhoudende droogte wordt immers een captatieverbod (uit oppervlaktewater) uitgevaardigd door de overheid (in Nederland gemiddeld eenmaal per jaar). Het verbod geldt echter niet voor dripirrigatie en subirrigatie. Bijkomend kan je met subirrigatie tijdig beginnen, nog vóór de watervoorraden schaars worden.

Door het aanleggen van een dergelijke combi-peilgestuurde drainage kan het drainagesysteem dus een dubbele functie vervullen: enerzijds water vasthouden of afvoeren en anderzijds water toevoeren.

Interessant voor Vlaanderen

Om de Vlaamse land- en tuinbouw veerkrachtig te maken tegen klimaatsveranderingen is de installatie van dergelijke systemen in Vlaanderen ook aangewezen. Misschien een waardevolle demonstratie om uit te testen binnen de projectoproep water-land-schap? Neem hiervoor contact met Charlotte Boeckaert.

Meer info over de aangelegde peilgestuurde drainage in het kader van het project F2AGRI vind je hier. Meer info over F2AGRI op onze projectpagina.

*F2AGRI is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu


Lees het laatste nieuws over F2AGRI
Graphic ardo F2AGRI

Doek valt over succesproject F2AGRI in Ardooie

5 oktober 2021
Lees het volledige artikel

16 jun 2021
15:00h - 16:30h

Online talkshow industrie - water - boer

Vlakwa evenement

Zonnepanelen bekken Ardo F2AGRI

4860 drijvende zonnepanelen leveren stroom om irrigatiewater over 500 hectare te verdelen

31 mei 2021
Lees het volledige artikel

Tractor

Project F2AGRI in beeld

7 januari 2021
Lees het volledige artikel

f2agri

Praktijkgids F2AGRI: slim omgaan met afvalwater

8 juli 2020
Lees het volledige artikel

Veld

INERO en Ardo: een geslaagd huwelijk

2 mei 2020
Lees het volledige artikel

 Irrigatie met gezuiverd afvalwater ardo is een feit

Irrigatie met gezuiverd afvalwater Ardo is een feit

28 juni 2019
Lees het volledige artikel

Gezuiverd afvalwater voor irrigatie in ardooie: f2agri is er (deels) klaar voor

Gezuiverd afvalwater voor irrigatie in ardooie: F2AGRI is er (deels) klaar voor

28 februari 2019
Lees het volledige artikel

Bufferbekken voor gezuiverd afvalwater in ardooie is klaar, aanleg leidingnetwerk voor op schema

Bufferbekken voor gezuiverd afvalwater in Ardooie is klaar, aanleg leidingnetwerk voor op schema

11 december 2018
Lees het volledige artikel

Hergebruik gezuiverd afvalwater voor irrigatie: leidingaanleg begonnen in Ardooie

Hergebruik gezuiverd afvalwater voor irrigatie: leidingaanleg begonnen in Ardooie

9 juli 2018
Lees het volledige artikel

Inero cvba: landbouwcoöperatie voor irrigatie met gezuiverd afvalwater uit de startblokken

Inero cvba: landbouwcoöperatie voor irrigatie met gezuiverd afvalwater uit de startblokken

21 september 2017
Lees het volledige artikel

F2AGRI project plant de eerste bouwwerken

F2AGRI project plant de eerste bouwwerken

29 juni 2017
Lees het volledige artikel

Interreglogo

Irrigatienetwerk voor gezuiverd afvalwater krijgt vorm

7 maart 2017
Lees het volledige artikel