Tijdens een feestelijke inhuldiging en in het bijzijn van minister van landbouw Joke Schauvliege werden 47 landbouwers uit Ardooie lid van de coöperatie INERO CVBA. De coöperatie zal gezuiverd afvalwater van het groenteverwerkend bedrijf Ardo gebruiken voor irrigatie. Nadat het water wordt gestockeerd in een bekken van 150 000 m³ zal het via 32 km ondergrondse leidingen over ca. 500 ha worden verdeeld. Dit Interreg-project zal de naburige landbouwers wapenen tegen toekomstige droogtes en is een mooi voorbeeld van waterhergebruik.

Inero cvba: landbouwcoöperatie voor irrigatie met gezuiverd afvalwater uit de startblokken

De landbouwcoöperatie INERO CVBA werd op 22 augustus 2017 bij notariële akte opgericht. ‘I’ staat hierbij voor ‘irrigatie’ en NERO is het Griekse woord voor water. Op 14 september 2017 schreven 47 landbouwers zich in als vennoot van INERO CVBA. Dit werd plechtig gevierd door een feestelijke inhuldiging van de coöperatie. Minister van landbouw Joke Schauvliege, West-Vlaamse gedeputeerde voor landbouw en integraal waterbeleid Bart Naeyaert en burgemeester van Ardooie Karlos Callens woonden het evenement bij.

Bufferbekken en leidingnetwerk

In plaats van zijn gezuiverd afvalwater te lozen in een beek, zal het groenteverwerkend bedrijf Ardo zijn effluent voortaan beschikbaar stellen als irrigatiewater voor de landbouwcoöperatie INERO CVBA. Om dit mogelijk te maken zal het water wordt gestockeerd in een bekken van 150 000 m³ en vervolgens via 32 km ondergrondse leidingen over ca. 500 ha worden verdeeld. Er zullen 143 afnamepunten worden aangelegd. Landbouwers kunnen hun haspel aansluiten op een afnamepunt en onmiddellijk beginnen met irrigeren. Het irrigatienetwerk zal onder hoge druk en in verschillende lussen kunnen opereren. Zodoende kunnen 10 percelen terzelfdertijd worden beregend. Dit zal de landbouwers wapenen tegen toekomstige droogtes.

Coöperatie

Enkel leden van de coöperatie kunnen water afnemen. INERO CVBA zal toezien op een correcte waterverdeling en waterprijs. De prijs per kubieke meter water zal jaarlijks worden begroot om kostenneutraal te zijn: de inkomsten voor het geleverde water moeten de uitgaven voor elektriciteit en onderhoud dekken.

Deze investering kadert in het Interreg Vlaanderen-Nederland project F2AGRI* of beter ‘effluent to agriculture’, waarvoor Europese en provinciale steun wordt ontvangen. Dit project wordt langs Vlaamse zijde uitgevoerd door Ardo, Inagro en het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO).

*F2AGRI is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Voor meer info over dit project of de mogelijkheden rond waterhergebruik neem contact met Charlotte Boeckaert.
Interreg Vl-Nl


Lees het laatste nieuws over F2AGRI
bloemkool f2agri

Wat leren praktijkprojecten ons over gezuiverd afvalwater hergebruiken voor irrigatie in de landbouw?

5 juni 2024
Lees het volledige artikel

Graphic ardo F2AGRI

Doek valt over succesproject F2AGRI in Ardooie

5 oktober 2021
Lees het volledige artikel

16 jun 2021
15:00h - 16:30h

Online talkshow industrie - water - boer

Vlakwa evenement

Zonnepanelen bekken Ardo F2AGRI

4860 drijvende zonnepanelen leveren stroom om irrigatiewater over 500 hectare te verdelen

31 mei 2021
Lees het volledige artikel

Tractor

Project F2AGRI in beeld

7 januari 2021
Lees het volledige artikel

f2agri

Praktijkgids F2AGRI: slim omgaan met afvalwater

8 juli 2020
Lees het volledige artikel

Veld

INERO en Ardo: een geslaagd huwelijk

2 mei 2020
Lees het volledige artikel

 Irrigatie met gezuiverd afvalwater ardo is een feit

Irrigatie met gezuiverd afvalwater Ardo is een feit

28 juni 2019
Lees het volledige artikel

Gezuiverd afvalwater voor irrigatie in ardooie: f2agri is er (deels) klaar voor

Gezuiverd afvalwater voor irrigatie in ardooie: F2AGRI is er (deels) klaar voor

28 februari 2019
Lees het volledige artikel

Bufferbekken voor gezuiverd afvalwater in ardooie is klaar, aanleg leidingnetwerk voor op schema

Bufferbekken voor gezuiverd afvalwater in Ardooie is klaar, aanleg leidingnetwerk voor op schema

11 december 2018
Lees het volledige artikel

Hergebruik gezuiverd afvalwater voor irrigatie: leidingaanleg begonnen in Ardooie

Hergebruik gezuiverd afvalwater voor irrigatie: leidingaanleg begonnen in Ardooie

9 juli 2018
Lees het volledige artikel

F2agri Innovatieve subirrigatie biedt landbouw extra veerkracht tegen klimaatverandering

Innovatieve subirrigatie biedt landbouw extra veerkracht tegen klimaatverandering

13 december 2017
Lees het volledige artikel

F2AGRI project plant de eerste bouwwerken

F2AGRI project plant de eerste bouwwerken

29 juni 2017
Lees het volledige artikel

Interreglogo

Irrigatienetwerk voor gezuiverd afvalwater krijgt vorm

7 maart 2017
Lees het volledige artikel