Gezuiverd afvalwater uit de voedingsindustrie  inzetten voor watertoepassingen in de landbouw. Dat is het opzet van het Vlaams-Nederlandse grensoverschrijdende project F2AGRI (effluent to agriculture).

Interreg Vl-Nl


Gezuiverd afvalwater van Ardo

In het Vlaamse luik van het project zal het gezuiverd afvalwater van het groenteverwerkend bedrijf Ardo in een bufferbekken worden gestockeerd en vervolgens via een ondergronds leidingnetwerk naar omliggende landbouwpercelen in Ardooie worden gepompt voor irrigatietoepassingen. 48 landbouwers uit de onmiddellijke omgeving engageren zich nu voor de afname van het effluent.

Het afvalwater van Ardo is afkomstig van onder meer het wassen en blancheren van de groenten en het reinigen van de productieruimtes. Dat afvalwater wordt anaëroob voorbehandeld, ondergaat vervolgens een nitrificatie en denitrificatie en wordt tot slot fysico-chemisch nabehandeld.

Irrigatie voor 450 hectaren bij 48 landbouwers

Een belangrijke stap in het project was te bepalen welke landbouwers interesse hebben om het gezuiverd afvalwater als irrigatiewater te gebruiken. Hiertoe werd vooreerst het projectgebied afgebakend. Het gaat om 800 hectaren binnen de 4 grote verkeersassen rondom Ardo (Oostlaan, Brugse Steenweg, Meulebeeksestraat en Izegemsestraat). Inagro becijferde op basis van historische teeltrotaties dat de ‘normale’ irrigatiebehoefte van dit gebied een kleine 100.000 m³ op jaarbasis bedraagt. Alle 150 eigenaars en/of pachters binnen het projectgebied werden door Inagro opgebeld om een mondelinge toelichting te geven over het project. Vervolgens ging Inagro op keukentafelgesprek bij 80 geïnteresseerden om het project meer in detail te bespreken. Finaal ondertekenden 48 landbouwers een engagement om deel te nemen aan dit project, goed voor de irrigatie van 450 ha.

Leidingnetwerk met 139 afnamepunten

Nu wordt een studiebureau aangesteld om het leidingnetwerk uit te tekenen op basis van de ligging van de deelnemende percelen (zie groene blokken op de kaart). Er werd geopteerd voor een hoge druk leidingnetwerk dat zal bestaan uit 139 afnamepunten. Tegelijkertijd hebben de projectpartners ook een MER-ontheffingsdossier opgemaakt en ingediend en werd een grondstofverklaring aangevraagd. De overige vergunningsaanvragen zullen spoedig volgen.

Oprichting coöperatieve

In een volgende stap van het project zal een coöperatie worden opgericht waarin de deelnemende landbouwers zullen worden verenigd. Deze coöperatieve vennootschap vormt de basis voor de dagelijkse aansturing van het irrigatienetwerk. Deze coöperatie zal investeren in het pomphuis en het hydrantennetwerk en vormt de basis voor de dagelijkse aansturing van het irrigatienetwerk. Ook het bestek voor de bouw van het bufferbekken en het pomphuis en de aanleg van het hydrantennetwerk zullen worden uitgeschreven.
Streefdoel voor de eerste spadesteek is het late najaar van 2017. Dit moet toelaten om tijdens het beregeningsseizoen van 2018 gedeeltelijk operationeel te zijn. Vanaf 2019 zal dan op volle capaciteit beregend worden.


Alle info over dit project kan u terugvinden op www.f2agri.eu.
F2AGRI is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu


Lees het laatste nieuws over F2AGRI
bloemkool f2agri

Wat leren praktijkprojecten ons over gezuiverd afvalwater hergebruiken voor irrigatie in de landbouw?

5 juni 2024
Lees het volledige artikel

Graphic ardo F2AGRI

Doek valt over succesproject F2AGRI in Ardooie

5 oktober 2021
Lees het volledige artikel

16 jun 2021
15:00h - 16:30h

Online talkshow industrie - water - boer

Vlakwa evenement

Zonnepanelen bekken Ardo F2AGRI

4860 drijvende zonnepanelen leveren stroom om irrigatiewater over 500 hectare te verdelen

31 mei 2021
Lees het volledige artikel

Tractor

Project F2AGRI in beeld

7 januari 2021
Lees het volledige artikel

f2agri

Praktijkgids F2AGRI: slim omgaan met afvalwater

8 juli 2020
Lees het volledige artikel

Veld

INERO en Ardo: een geslaagd huwelijk

2 mei 2020
Lees het volledige artikel

 Irrigatie met gezuiverd afvalwater ardo is een feit

Irrigatie met gezuiverd afvalwater Ardo is een feit

28 juni 2019
Lees het volledige artikel

Gezuiverd afvalwater voor irrigatie in ardooie: f2agri is er (deels) klaar voor

Gezuiverd afvalwater voor irrigatie in ardooie: F2AGRI is er (deels) klaar voor

28 februari 2019
Lees het volledige artikel

Bufferbekken voor gezuiverd afvalwater in ardooie is klaar, aanleg leidingnetwerk voor op schema

Bufferbekken voor gezuiverd afvalwater in Ardooie is klaar, aanleg leidingnetwerk voor op schema

11 december 2018
Lees het volledige artikel

Hergebruik gezuiverd afvalwater voor irrigatie: leidingaanleg begonnen in Ardooie

Hergebruik gezuiverd afvalwater voor irrigatie: leidingaanleg begonnen in Ardooie

9 juli 2018
Lees het volledige artikel

F2agri Innovatieve subirrigatie biedt landbouw extra veerkracht tegen klimaatverandering

Innovatieve subirrigatie biedt landbouw extra veerkracht tegen klimaatverandering

13 december 2017
Lees het volledige artikel

Inero cvba: landbouwcoöperatie voor irrigatie met gezuiverd afvalwater uit de startblokken

Inero cvba: landbouwcoöperatie voor irrigatie met gezuiverd afvalwater uit de startblokken

21 september 2017
Lees het volledige artikel

F2AGRI project plant de eerste bouwwerken

F2AGRI project plant de eerste bouwwerken

29 juni 2017
Lees het volledige artikel