WBB Logo

Het doek valt over het VLAIO-COOCK project Waterbewust Bouwen, maar niet zonder dat we de resultaten van twee jaar praktijkonderzoek delen! Benieuwd naar de visie van Embuild Vlaanderen op Waterbewust Bouwen en de uitkomst van het project, lees dan zeker verder en ontdek hoe een aantal belanghebbenden tijdens de slotconferentie een blik wierpen op het gerealiseerde werk. 

De bouwsector als deel van de oplossing voor de klimatologische uitdagingen

Dinsdag 20 februari vond onder grote belangstelling het slotevent van het project Waterbewust Bouwen plaats bij Embuild te Brussel. Een 120-tal deelnemers volgde het hybride event. De aftrap van het event werd gegeven door Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen, die toch een aantal opmerkelijke boodschappen had voor het publiek. Zo ging hij van start met de situering van de klimatologische en demografische uitdagingen waar we in Vlaanderen voor staan, net als het inzicht dat de bouwsector mee de sleutel tot de oplossing in handen heeft. Jongeren hiervan overtuigen blijft een uitdaging, net als meer instroom van jongeren in de bouwsector genereren. Het aanbieden van passende opleidingen is hiervoor cruciaal! 

Verder had Marc Dillen het over het Klimaatdak, een initiatief van Embuild Vlaanderen en Buildwise dat tijdens Batibouw is gelanceerd. Dat initiatief wil mensen aanmoedigen om platte daken in te zetten om de klimaatuitdagingen te helpen aanpakken. Meer dan 130 stakeholders ondertekenden alvast het Klimaatdak-protocol. 

Kijk niet alleen naar energie in het transitieverhaal, maar neem ook water mee! 

De directeur-generaal haalde ook het belang van de transitie aan en niet alleen voor energie, maar ook voor water! Mee dankzij het project Waterbewust Bouwen zijn er mooie voorbeelden aangereikt die aantonen dat de mogelijkheden in de bouw legio zijn. Toch zijn er ook uitdagingen om een echte watertransitie in te zetten. Denk daarbij niet alleen aan wetgevende knelpunten zoals die gedetecteerd werden binnen het project, maar ook aan ontbrekende financiële stimulansen voor eigenaars. Hoe kunnen we gezinnen aanzetten om te investeren in hun eigen omgeving, zeker gezien de lage waterprijs? Ondanks die uitdagingen is de bouwsector meer dan ooit gemotiveerd om verder stappen te zetten. Zo zullen ze verder sterk inzetten op sensibilisering, op vervolgprojecten rond nieuwe en bijkomende vragen, maar ook op het stimuleren van de overheid om maatregelen te nemen onder meer door het verhogen van het financiële rendement voor de investeerder. Hier denkt Embuild Vlaanderen bijvoorbeeld aan het koppelen van het groenblauwpeil aan fiscale voordelen. 

Code van goede praktijk, beleidsaanbevelingen en tools

Projectcoördinator van Waterbewust Bouwen, Wim Garmyn, gaf vervolgens een globaal overzicht van de resultaten die werden afgeleverd door het partnerschap met input van de brede begeleidingsgroep. Een belangrijke projectrealisatie is de Code van Goede Praktijk waarin alle kennis en resultaten gebundeld zijn. Naast voorbeeldfiches van de twaalf onderzochte voorbeeldprojecten zijn er ook normen en regelgeving rond waterkwaliteit opgenomen. De publicatie bevat ook een overzicht van beschikbare behandelingstechnieken en resultaten van waterkwaliteitsmetingen. Koen Vandewalle (NAV) en Thomas Delwiche (Buildwise) gingen tijdens het event dieper in op de voorbeeldprojecten en de meetresultaten. 

Bovendien publiceerden de projectpartners beleidsaanbevelingen op basis van de gedetecteerde drempels uit de onderzochte voorbeeldprojecten. Directeur van Vlario, Wendy Francken, lichtte de vijf beleidsaanbevelingen toe. Het partnerschap gaat met die beleidsaanbevelingen verder aan de slag. 

De beleidsaanbevelingen:


Binnen de projectlooptijd is er ook verder gewerkt aan de doorontwikkeling van twee tools: het ‘Groenblauwpeil 2.0’ en een dimensioneringstool voor grijswaterinstallaties. Via de groenblauwpeil tool kom je te weten hoe klimaatbestendig jouw perceel of project is. De dimensioneringstool voor grijswaterinstallaties is een rekenblad dat inzicht geeft rond het benodigde tankvolume nadat je parameters rond de productie van grijswater en de toepassingen voor het behandelde grijswater hebt ingegeven. 

Tot slot gaf de projectcoördinator mee dat 29 februari 2024 de einddatum is van het project, maar dat de website nog minstens twee jaar operationeel blijft!

Voorbeeldproject ‘Slimme straat’ in de kijker

Het projectconsortium heeft gedurende de volledige projectlooptijd in de Waterbewust Bouwen Nieuwsbrief en tijdens verschillende events zoals Aquarama en de Vlario-dag voorbeeldprojecten in de kijker gezet. Nu was het de beurt aan het project ‘Slimme straat’ van het doenersplatform B’rain Connect. Dit is een van de voorbeeldprojecten in uitvoering, en het werd opgevolgd en toegelicht door Riet Lismont van Vlario. Het gaat om een nieuwe verkaveling in Wiekevorst (Heist-op-den-Berg) waar 32 wooneenheden, een supermarkt en commerciële ruimten worden gebouwd. Heel vernieuwend is de aanpak van het regenwaterverhaal. Geen drúppel water gaat in de wijk verloren door het inzetten van blauwe aders. Dat zijn modulaire blokken die mee in het ontwerp geïntegreerd zijn en waar functies zoals waterhergebruik, -infiltratie en aandacht voor groen en ruimte voor nutsleidingen gecombineerd worden. Meer weten hoe het systeem in de wijk is opgebouwd? Bezoek dan binnenkort de bezoekersruimte of bekijk nu al de info op de B-rain connect website

CIW-platform Circulair Water, VLAIO en Departement Omgeving aan het woord

Vanuit het CIW-platform Circulair Water stelden Liesje De Schamphelaire en Tania Verhoeve de recent gelanceerde Uitdagingenbundel voor. Het is een document dat zowel uitdagingen als oplossingen voor circulair watergebruik uit lopende projecten en initiatieven bundelt. Beide sprekers deden een oproep naar iedereen die mee wil nadenken over circulair watergebruik. Bekijk de uitdagingenbundel en deel ook jullie ervaringen, klonk het! Na het horen van de toelichtingen vanuit het project, geven ze ook aan erg enthousiast te zijn over de kennis en inzichten vanuit het project Waterbewust Bouwen en de output willen ze dan ook maximaal mee opnemen in hun werking.

Bas Sturm van het team bedrijfstrajecten van VLAIO lichtte naast het Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding (COOCK)-programma, nog véle andere interessante steunmaatregelen toe, telkens aan de hand van een concreet voorbeeld. Ook al ontbreekt het op vandaag aan financieringskaders voor circulaire waterprojecten rond huishoudelijk afvalwater, toch heeft VLAIO al een heel mooi aanbod van steunmaatregelen voor Vlaamse bedrijven die concrete stappen willen zetten. Een overzicht van VLAIO-steunmaatregelen kan je hier vinden. 

Het slotwoord was voor Robin De Smedt van het Departement Omgeving. Hij ging van start met lof voor wat het partnerschap heeft bereikt. Het is echt een ‘money well spent’ project, stak hij van wal. Daarna keek hij met een roze omgevingsbril naar de visie, opportuniteiten en acties die er zijn in Vlaanderen. Uiteindelijk gaf hij aan toch blij te zijn met de evolutie waarbij klimaatbestendige ontwerpen steeds meer de standaard zijn in Vlaanderen. Naast een korte toelichting rond de nieuwe Green Deal Klimaatbestendige Omgeving en nog een aantal andere aankondigingen was het fijn te horen dat er een budget is vrijgemaakt om het groenblauw peil verder uit te breiden rond klimaatdaken en -gevels. Hier kunnen we alleen maar heel blij mee zijn!

Zelf aan de slag? Registreer je project! 

Het Waterbewust Bouwen partnerschap is VLAIO heel dankbaar voor de steun via het COOCK-subsidiekader, waarmee samen met de begeleidingsgroep toch al de eerste stappen richting een waterbewuster bouwen in Vlaanderen gezet werden. 

Het werk van het partnerschap zit er binnen dit project op! Graag blijven we verder op de hoogte van wat dit project voor jou heeft betekend. Ga je met de projectresultaten aan de slag? Laat het ons dan zeker weten via het aanmeldingsformulier. Jouw respons draagt bij tot het behalen van de KPI’s van het project en dus onze financiering! 

Zoals aangehaald, betekent het einde van het project uiteraard niet het einde van onze inspanningen om Waterbewust Bouwen in Vlaanderen verder te stimuleren. Zeker tot binnenkort!

Het Waterbewust Bouwen partnerschap

Download hier de presentaties van het slotevent
 

 


Lees het laatste nieuws over Waterbewust bouwen
26 mrt 2024
08:30h - 17:00h

VLARIO-dag 2024

Antwerp Expo, Antwerpen

29 feb 2024
12:30h - 16:30h

Kennisdeeldag: 20% drinkwaterbesparing in de praktijk

Bouw & Infra Park B.V., Harderwijk

20 feb 2024
14:00h - 18:00h

Slotconferentie Waterbewust Bouwen

Vlakwa evenement
Embuild VZW , Brussel

18 jan 2024
13:00h - 14:00h

Webinar: Hoe dimensioneer je een grijswaterinstallatie?


regen in dakgoot

Douchen met regenwater, hoe zit het nu?

7 november 2023
Lees het volledige artikel

19 okt 2023
10:00h - 18:00h

Aquarama Trade Fair 2023

Brabanthal, Leuven

nieuwe groepsfoto Vlakwa

Interview: 5 vragen aan onze nieuwe communicatiecoördinator Isabelle

4 oktober 2023
Lees het volledige artikel

Aquarama Trade Fair op 19 oktober 2023 in Leuven

Mis de Aquarama Trade Fair 2023 niet

6 september 2023
Lees het volledige artikel

Waterbewust Bouwen Studiedag

Verslag studiedag: samen waterbewust bouwen aan de toekomst

5 juli 2023
Lees het volledige artikel

20 jun 2023
12:30h - 18:00h

Studiedag Waterbewust bouwen in de praktijk


28 mrt 2023
08:30h - 17:00h

VLARIO-dag 2023


Vlakwa op Aquarama Trade Fair 2022

Succesvolle Aquarama Trade Fair

9 november 2022
Lees het volledige artikel

20 okt 2022

Aquarama Trade Fair 2022

Brabanthal Leuven, Haasrode

waterbewust bouwen

Zet je waterbewust bouwproject op de overzichtslijst

8 juni 2022
Lees het volledige artikel

waterbewust bouwen

Nieuw project waterbewust bouwen van start

30 maart 2022
Lees het volledige artikel