Zo maken we Vlaanderen waterproof

Een rist droge zomers heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. We botsen op de grenzen van het water dat beschikbaar is. Daarom brengt dit traject de Vlaamse Blue Deal in de praktijk in opdracht van Departement Omgeving.

Drie grote demoruimtes verdeeld over Vlaanderen tonen hoe we via slimme ingrepen en lokale samenwerking doeltreffend en duurzaam met water kunnen omgaan. De ervaring die we opdoen, kunnen we nadien over heel Vlaanderen uitrollen. Dit traject gaat verder dan water bufferen of hergebruiken. Het is systeeminnovatief, datagedreven en vooral schaalbaar. Het is de basis voor een  ‘waterherverdelingsproject’ waar we straks een echt waterproof Vlaanderen op bouwen.

WaterProof demoruimtes op kaart Vlaanderen

Zo smeden we oplossWaterProof golf rechtsingsgerichte innovatie

Wanneer water letterlijk uit de lucht komt vallen, laten we dat nog te vaak verloren gaan. Het vloeit ongecontroleerd weg naar de zee, en zo droogt ook de voedingsbodem op voor onze toekomst.

Hier en nu maken we de omschakeling van water afvoeren naar water vasthouden. We spitten de status quo tot op de bodem uit en ontwikkelen een systemische langetermijnvisie op water in Vlaanderen. We hanteren een alles-heeft-een-impact-op-alles helikopterview.

In WaterProof pakken we problemen bij de bron aan, in plaats van brandjes te blussen op het einde van de rit.

Zo steken we strategisch de schop in de grond

Met systeemvisie en waterbehoud als bouwstenen boetseren we drie grootschalige demoruimtes in Vlaanderen. Die ervaringen versterken proefondervindelijk onze kijk op het watersysteem, waardoor we de impact op kennis- en praktijkinnovatie vergroten.
 

Visual waterwinst Tielt


Bedrijven, zandgroeven en fruitboomgaarden

WaterArchitectBedrijventerrein Tielt Noord (West-Vlaanderen) wordt uitgerust met een lokaal en slim waternetwerk. Het wordt een soort smart water grid met ingebouwde flexibiliteit waarin een maximale afstemming tussen vraag en aanbod kan worden bereikt. Op die manier ontstaat er een decentrale collectieve waterkringloop. Bij deze demo is de POM West-Vlaanderen als lokale partner nauw betrokken, onder de noemer van het ‘Bedrijventerrein van de Toekomst’ programma.

KlimaatPlassenIn de Kempen ligt de focus op het bufferen van water tijdens nattere periodes zodat de waterbeschikbaarheid in drogere tijden kan worden verbeterd. In de ruime regio rond Mol (Antwerpen) zal een doordacht beheer worden geïmplementeerd van het water in vroegere witzandmeren en -groeven. Dit in nauwe samenwerking met onder andere de diensten van de gouverneur van de Provincie Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en zandwinningsbedrijf Sibelco.

WaterGemeenschapDe demo in de Haspengouwse fruitstreek behelst een efficiënt water- en bodembeheer in samenwerking met het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit vzw). Concreet zal dit lokale buffering, infiltratie en hergebruik van regenwater inhouden, en dit zowel op individuele als op collectieve schaal.


Onze bijdrage

Vanuit onze rol als kenniscentrum sleutelt Vlakwa actief aan een systeeminnovatieve aanpak voor ons watersysteem. In Vlaanderen WaterProof werkt Vlakwa mee uit hoe we de demoruimtes van Vlaanderen WaterProof kunnen bouwen op een systemische basis, en andere systeeminnovatieve projecten op het terrein kunnen laten landen.

Partners

  • VITO
  • Aquafin
  • De Watergroep
  • POM West-Vlaanderen
  • Diensten van de gouverneur Cathy Berx
  • pcfruit vzw
  • Vlakwa

 

WaterProof logobalk

 


Lees het laatste nieuws over Vlaanderen WaterProof

23 - 26 mei 2024
09:00h - 18:00h

Oostende voor Anker - het Blauw Innovatiedorp


waterwinst visual bedrijventerrein

Haal samen meer winst uit minder water via waterwinst.be

6 september 2023
Lees het volledige artikel

14 sep 2023
13:00h - 14:00h

Webinar: Wat kan de WaterAtlas voor jou doen?

Vlakwa evenement

watertools handen

Ga aan de slag met de waaier aan watertools

28 maart 2023
Lees het volledige artikel

WaterAtlas Noorderkempen

WaterAtlas toont waar water beschikbaar én nodig is

28 maart 2023
Lees het volledige artikel

24 apr 2023
09:30h - 16:00h

Demerdag | WaterProof in het hart van Haspengouw

Hellingenfort, Borgloon

Vlaanderen WaterProof demos

Uniek systeemproject Vlaanderen WaterProof moet ons wapenen tegen droogte

8 september 2021
Lees het volledige artikel
Meer weten over dit project?