Via het Interreg NWE projectWTN logo ‘Water Test Network’ kunnen KMO-watertechnologieleveranciers hun innovatie uittesten, finetunen en valideren in een reële testomgeving.
 

Beschikbare proeftuinen en steunformules

In Vlaanderen kunnen KMO’s testen in een drinkwaterproductiecentrum van De Watergroep en in het onderzoekscentrum voor de verwerking van groenten en fruit, VEG-i-TEC, van Universiteit Gent. Ook VITO kan ondersteuning bieden via pilootonderzoek en analyses.

Op vandaag hebben reeds 98 Europese KMO’s een aanvraag ingediend, 69 KMO’s krijgen momenteel ondersteuning en er zijn al 24 testen afgerond. 

Procedure

Concreet dienen KMO’s een aanvraag in om een ‘innovation voucher’ te bemachtigen. In die aanvraag beschrijven ze de innovatie, de testnoden en het economische en ecologische potentieel van de innovatie.

Bij een positieve evaluatie wordt toegang verleend tot de meest geschikte proeftuin. De KMO staat er zelf voor in om de innovatie ter plaatste te brengen terwijl de testen, analyses en validatie worden gedragen door het project.

Deelnemende bedrijven moeten voldoen aan de Europese KMO definitie van KMO en aan de de minimis regelgeving.

Meer info

Op de projectpagina                                                     

Op de website van Interreg North-West Europe  

Op de website van Water Test Network