Op 10 september 2021 werd het VEG-i-TEC onderzoeksgebouw van Universiteit Gent officieel ingehuldigd door Vlaams viceminister-president Hilde Crevits. Hiermee wordt het startschot gegeven voor wateronderzoek op maat van de aardappelen, groenten- en fruitsector. Het succesrecept voor VEG-i-TEC? 3 ingrediënten: veggies, innovatie en techologie.

Knop
Gedeputeerde Jean de Bethune, UGent professor Imca Sampers, viceminister-president Hilde Crevits en UGent rector Rik Van de Walle openen VEG-i-TEC. ©UGent

 

“West-Vlaanderen kent een succesvolle voedingsindustrie. Door in te zetten op innovatie en onderzoek kunnen we die toonaangevende positie bestendigen. Met het nieuwe VEG-i-TEC onderzoeksgebouw heeft onze regio er een innovatie parel bij, die niet alleen zal zorgen voor meer duurzame toepassingen in onze Vlaamse kmo’s, maar ook kennis en talent zal aantrekken naar onze regio.”, zegt Vlaams minister Hilde Crevits.

De voedingshal
De voedingshal met demonstratie van de proceslijn voor slaverwerking.​​​​ ©UGent​
 

Na de plechtige opening werden de bezoekers doorheen het gebouw geloodst voor een rondgang met 6 stops. De waterhal was bovendien het toneel voor een beurs met standen van alle partners; voor ons hadden ze natuurlijk geen betere locatie kunnen kiezen! Het toeval wil dat we op 10 september ook onze Vlakwa-klankbordgroep organiseerden, en onze leden dus ook in primeur konden proeven van VEG-i-TEC.

Vlakwastand en bezoekers
De beursstand van Vlakwa in de waterhal en bezoekers op de opening. ©UGent

 

Voedselveilig en versneld testen

VEG-i-TEC is ontsproten omdat in de productieruimte van voedingsbedrijven niet vrij mag geëxperimenteerd worden om de voedselveiligheid niet in het gedrang te brengen. Bovendien is de weg van onderzoek naar implementatie lang, te lang. Er is nood aan een tussenstap waar innovaties op grotere schaal kunnen worden uitgetest en gevalideerd.

VEG-i-TEC

Die tussenstap krijgt nu concreet vorm in VEG-i-TEC. In de voedingshal kunnen diverse verwerkingsprocessen (wassen, snijden, blancheren, verpakken…) geoptimaliseerd worden. In de waterhal kunnen dan weer nieuwe waterbehandelings- en waterzuiveringstechnologieën worden uitgetest.

In de kelder van het gebouw werden zo 10 citernen van 10 m³ geplaatst. Hierin wordt het proceswater en afvalwater van de voedingshal gestockeerd in afwachting van verdere behandeling en zuivering in de waterhal. De citernen kunnen ook worden gevuld met extern aangevoerde proceswaters en afvalwaters.

De waterhal beschikt over 4 testzones om innovatieve watertechnologie op pilootschaal uit te testen. We spreken hier over een grootteorde 250 l/u tot 1 m³/u. Naast het proceswater en afvalwater uit de citernen, kunnen in de waterhal ook testen worden uitgevoerd op regenwater, grondwater, oppervlaktewater en leidingwater.

Meer weten, op bezoek gaan of zelf testen in VEG-i-TEC?

Geprikkeld om VEG-i-TEC met je eigen ogen te zien? Noteer alvast 10 februari 2022 in je agenda voor een dag vol workshops en een rondleiding in kader van het Smart WaterUse project. Geen geduld? Neem dan contact op met waterinnovator Charlotte Boeckaert.

Wilde ideeën om je innovatie uit te testen? Neem dan ook contact op met Charlotte om de mogelijkheden verder te bespreken.

Vlakwa waterinnovator Charlotte geeft een toelichting over onze bijdrage
Vlakwa waterinnovator Charlotte geeft een toelichting over onze bijdrage. ©UGent

 

Vegitec powered by

Het VEG-i-TEC gebouw kwam tot stand dankzij EFRO financiering van Vlaanderen, Interreg Fr-Wa-Vl en Interreg NWE en met steun van de provincie West-Vlaanderen.

Vegitec steun