Netwerk van testfaciliteiten 

Water Test Network is een Interreg North-West Europe project dat kmo's begeleidt om hun innovatieve watertechnologieën in een reële setting (Technology Readiness Level 5-8) te testen, te demonstreren en verder te ontwikkelen.

Want in de competitieve markt blijven investeerders weg wanneer innovatie nog niet bewezen is, waardoor het tot 20 jaar kan duren om iets op de watermarkt te lanceren. Door op operationele schaal testomgevingen aan te bieden, kunnen we het vermarktingsproces dus versnellen. 

Daarvoor verenigt het project verschillende demonstratiesites in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in een gediversifieerd transnationaal netwerk dat zich openstelt voor technologieleveranciers van over de hele regio. Zij kunnen er aan de slag met allerhande types (afval)water en met oplossingen voor zowel rurale als stedelijke, en generalistische als specialistische vraagstukken. 

Onder de Belgische testlocaties vallen onder meer verschillende drinkwaterproductiefaciliteiten van De Watergroep en de proeftuin voeding-water VEG-i-TEC

 
Ondersteuning voor ruim 120 KMO’s 

Om een vruchtbare samenwerking met KMO’s uit te bouwen, voorziet Water Test Network niet alleen in logistieke ondersteuning, maar daagt het hen ook uit om oplossingen te formuleren voor specifieke watergerelateerde problematieken. Mede dankzij deze periodieke Innovation Challenges willen de partners gedurende de looptijd van het project ruim 120 KMO’s ondersteunen bij het uittesten van zo’n 90 nieuwe technologieën, waarvan er uiteindelijk ongeveer 30 op de markt gebracht zullen worden. 

Maar daar blijft het niet bij. Essentieel is immers dat het netwerk ook na afloop van het project blijft bestaan. Daarop wordt geanticipeerd door de ontwikkeling van de nodige businessmodellen. 

 
Onze bijdrage 

Als Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO) staan wij in voor de begeleiding van Belgische KMO’s richting de verschillende demonstratiesites. Verder bouwen we een database waarin de technische specificaties van de verschillende testsites zijn opgenomen, en zijn we verantwoordelijk voor de Innovation Challenges. 

 
Partners
  • Scottish Water Horizons (Dunfermline, VK) 
  • James Hutton Limited (Dundee, VK) 
  • DVGW-Technologiezentrum Wasser (Karlsruhe, DE) 
  • Vlakwa/VITO (Kortrijk, BE) 
  • Centre of  Expertise Water Technology (Leeuwarden, NL) 
  • BRGM French Geological Survey (Orléans, FR) 
  • Waterschap Vallei en Veluwe (Apeldoorn, NL)
Meer weten over dit project?