Onderzoeks- en expertisecentrum 

De Proeftuin Voeding-Water is een EFRO GTI West-Vlaanderen project dat voorziet in de bouw van een nieuw onderzoeks- en expertisecentrum rond de verwerking van groenten en aardappelen: VEG-i-TEC. Het centrum zal beschikken over een voedingsbewerkingsruimte met modulair opgebouwde proceslijnen op pilootschaal enerzijds, en een waterbehandelingsruimte met pilootinfrastructuur voor waterbehandeling anderzijds. Daar zullen inkomende en uitgaande waterstromen opgeslagen, behandelend en eventueel gezuiverd worden voor hergebruik, om zo de economische en ecologische haalbaarheid en relevantie van diverse technologieën in kaart te brengen. 

 
Multidisciplinair netwerk 

Rond de proeftuin wordt tevens een multidisciplinair netwerk uitgebouwd met de meest diverse expertises. Om de kloof tussen onderzoek en praktijk verder te dichten, worden in het netwerk  specialisten uit zowel de (academische) onderzoekswereld als praktijkcentra en de bedrijfswereld (verwerkende sector, technologieleveranciers …) met elkaar verenigd. 

 
Onze bijdrage 

Als Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO) helpen wij bij het ontwerp en de inrichting van de waterbehandelingsruimte. Daarnaast zetten wij verschillende co-creatietrajecten op rond agrovoeding en water. 

 
Partners
  • Universiteit Gent (Gent, BE) 
  • TUA West (Brugge, BE) 
  • Vlakwa/VITO (Kortrijk, BE) 

Lees het laatste nieuws over VEG-i-TEC
Meer weten over dit project?