Graag nodigt Vlakwa jullie uit voor een studiedag ‘Kansen voor kreekruginfiltratie in de Braakman regio’ bij Dow in Terneuzen (Zeeuws-Vlaanderen) op 23 november van 9 tot 17 uur.

Deze studiedag wordt georganiseerd in het kader van het FRESH4Cs project. We gaan concreet in op de ervaring met kreekruginfiltratie bij Braakman Zuid, waar een pilootproef werd uitgevoerd die ons zowel iets kan leren over de technische uitvoering van kreekruginfiltratie als over de niet-technische aspecten zoals samenwerking landbouw-industrie en regelgeving. Het project maakte ook een haalbaarheidsstudie om een full-scale kreekruginfiltratie te installeren van circa 1M m³/jaar. Om dit tot een goed einde te brengen, betrekken we graag jullie als Vlaamse stakeholders.

Programma

In de voormiddag nemen we je eerst mee doorheen verschillende cases in het FRESH4Cs-project. Daarna wordt de case van Dow uitgelicht - kreekruginfiltratie voor gebruik in industrie, met bijzondere aandacht voor de waterkwaliteit en -kwantiteit.

Je hoort ook een getuigenis van de lokale landbouwer die vertelt waarom hij deelneemt aan het project. Deltares gaat dieper in op de techniek en behaalde resultaten. Hogeschool Zeeland sluit het plenair deel af met mogelijke businessmodellen voor kreekruginfiltratie en hergebruik op reeële schaal.

Na de lunch gaan we op praktijkbezoek naar de Evides spaarbekkens en de testlocatie van de kreekruginfiltratie.

  • Welkomstwoord
  • Toelichting andere FRESH4Cs pilots
  • De pilot in de Braakman

Pauze

  • Landbouwer aan het woord
  • Technische resultaten
  • Businessmodellen voor opschaling

Lunch

  • Bezoeken van de spaarbekkens bij Evides
  • Bezoeken van de pilotlocatie

Inschrijven kan tot uiterlijk 16 november bij Dow-projectleider Carmen via CCHuth@dow.com.

Bekijk hieronder het filmpje over de Dow-case:


Lees het laatste nieuws over FRESH4CS
3 feb 2023

FRESH4Cs closing conference

Vlakwa evenement

Waterloop landbouw

Veelbelovende demo voor kreekruginfiltratie als ondergrondse wateropslag

11 januari 2023
Lees het volledige artikel

7 okt 2022
09:30h - 16:30h

Studiedag natuurlijke zuivering

Vlakwa evenement
Witte burg, Koksijde

29 - 30 sep 2022

Interreg 2 Seas Annual Event

Fokker terminal, Den Haag

FRESH4Cs pipeline network

Leidingnetwerk en MAR voorzien water voor irrigatie in Britse Suffolk

4 juli 2022
Lees het volledige artikel

30 mrt 2022
18:30h - 21:00h

Ondergrondse opslag, een regionale zoetwatervoorziening?


FRESH4Cs project resultaten Koksijde Aquaduin

Meer zoet water voor de Vlaamse, Nederlandse en Britse kust

28 maart 2022
Lees het volledige artikel

FRESH4Cs 3 demonstrated technologies

Animatie: Zo voorziet project FRESH4Cs alternatieve zoetwaterbronnen voor onze kustgebieden

30 juni 2021
Lees het volledige artikel

Oppervlaktewater is met 80 duidelijk de meest populaire bron om uit te beregenen bij respondenten Enkele respondenten gebruiken water uit eigen winning ondiep, regenwater, water uit eigen wateropvangsysteem, foliebassin of veedrinkpoel

Wat zijn de waterbehoeftes en -verwachtingen van landbouwers in de Oudlandpolder?

26 mei 2021
Lees het volledige artikel

Waterloop

FRESH4Cs-project komt op dreef

28 januari 2021
Lees het volledige artikel

Waterloop

Alternatieve waterbronnen in tijden van droogte

8 juli 2020
Lees het volledige artikel

Fresh4cs conferentie geeft inzicht in uitdagingen en oplossingen voor zoetwatervoorziening kustgebieden

FRESH4Cs conferentie geeft inzicht in uitdagingen en oplossingen voor zoetwatervoorziening kustgebieden

10 oktober 2019
Lees het volledige artikel

INterreg Fresh4Cs

Start Europees project FRESH4Cs: alternatieve waterbronnen voor kustgebieden

4 april 2019
Lees het volledige artikel

Andere interessante evenementen

2 feb 2023
10:00h - 12:30h

Meet en match | OOI voor Water

Herman Teirlinckgebouw, Brussel
3 feb 2023

FRESH4Cs closing conference

13 - 15 feb 2023

G-STIC Conference Rio