De regio Braakman-Zuid in Nederland heeft een grote watervraag, zowel voor landbouw als industrie. Momenteel wordt die vraag deels ingevuld door water vanuit Nationaal Park de Biesbosch via een pijpleiding te transporteren naar natuurgebied de Braakman. Het Interreg 2 Seas project FRESH4Cs onderzoekt daarvoor lokale alternatieven: kunnen we het overschot aan water tijdens de winter ondergronds opslaan in zogenaamde kreekruggen, om dan in de zomer te gebruiken? De resultaten van de proeven werden op 23 november 2022 toegelicht op de demodag van Dow Benelux over de waterproblematiek in Braakman-Zuid.

Meer weten over deze demo en de mogelijkheden van het FRESH4Cs project in jouw regio? Woon gratis de slotconferentie bij, live vanuit Ipswich!

Rondom Braakman-Zuid werken landbouwers, industrie, onderzoekers en de overheid samen om kreekruginfiltratie te demonstreren. Ze brengen het potentieel voor grootschalige toekomstige toepassingen in kaart. In 2022 werd een eerste pilot uitgevoerd op 1 ha, met 3000 m³ infiltratie en 1500 m³ extractie per jaar. De plannen voor de full-scale toepassing gaan over 1 000 000 m³ infiltratie en 500 000 m³ extractie per jaar.

Waterinnovator Bastiaan Notebaert gaf duiding bij het FRESH4Cs-project, de andere cases, en de lessen die we leerden. Belangrijke technologische lessen draaien rond waterefficiëntie, het doorbreken van de vraag-aanbodcyclus en het reservoireffect. De democases hebben daarnaast aangetoond dat samenwerking tussen private en publieke partners essentieel is voor succesvolle innovatie, waarbij ook regelgeving een knelpunt kan zijn.

Folder FRESH4CsCarmen Huth van Dow Benelux schetste het watergebruik van Dow, welke plannen ze hebben en hoe die passen in hun duurzaamheidsambities. Dow wil het watergebruik uit de Biesbosch volledig afbouwen. Deze ambitie past in de plannen om de waterbalans te verduurzamen in de regio. Samenwerking met Vlaamse stakeholders over de grens wordt hierbij essentieel.

HZ University uit Zeeland analyseerde de kwaliteit en kwantiteit van de mogelijke bronnen voor de full-scale toepassing. Daarbij werden drie types water onderzocht: Vlaams polderwater, water uit het Vlaamse Leopoldkanaal of water uit het Nederlandse Isabellakanaal. Vooral de eerste twee komen in aanmerking, al is extra behandeling nodig om aan de vereisten voor infiltratie te voldoen. Mogelijk bieden Nature-Based Solutions zoals constructed wetlands daar een oplossing. Dit wordt verder onderzocht.

Deltares lichtte de technische aspecten en resultaten van de pilootinfiltratieproef toe. Water werd er succesvol geïnfiltreerd en onttrokken. De zoet-zoutgrens kwam niet significant dieper te liggen. Opvolging over langere termijn is nodig, maar de onderzoeksresultaten bevestigen het technische potentieel om veel water ondergronds op te slaan. Ten slotte presenteerde Stef Bleyenberg van HZ University het potentieel voor verschillende business cases en samenwerkingsvormen. De kosten van een kreekruginfiltratie project werden doorgerekend. Afhankelijk van de scenario’s en de fractie die moet geleend worden werd een kostenprijs berekend. Daarnaast is het ook belangrijk dat de maatschappelijke voordelen worden meegerekend.

Tijdens een veldbezoek werden de Evides drinkwater- en industriewaterbassins van de stad Philippine bezocht. De bezoekers kregen inzicht in het huidige systeem van drinkwater- en proceswaterproductie, en in de gebruikte waterbronnen. Drinkwater wordt er aangevoerd uit de Biesbosch, terwijl er twee bekkens worden gevuld met polderwater voor proceswater.  De demo zelf gebeurt onder de percelen van landbouwer Piet van Cruijningen. Daar zagen we hoe het infiltratiesysteem werkt met drainagebuizen en extractie met diepdrains. De dag werd afgesloten met Nederlandse traditie: bitterballen.


Lees het laatste nieuws over FRESH4CS
12 mrt 2023
09:30h - 13:00h

Werfwandeling en inhuldiging watermolen Kwetshage


FRESH4Cs closing conference

Kustregio’s voorzien succesvol duurzame waterbronnen via 3 innovaties

8 februari 2023
Lees het volledige artikel

3 feb 2023

FRESH4Cs closing conference

Vlakwa evenement

23 nov 2022

Studiedag kansen voor kreekruginfiltratie in de Braakman regio

Vlakwa evenement
Communicatie centrum De Boerderij, 4542 NM Hoek, havennummer 485

7 okt 2022
09:30h - 16:30h

Studiedag natuurlijke zuivering

Vlakwa evenement
Witte burg, Koksijde

29 - 30 sep 2022

Interreg 2 Seas Annual Event

Fokker terminal, Den Haag

FRESH4Cs pipeline network

Leidingnetwerk en MAR voorzien water voor irrigatie in Britse Suffolk

4 juli 2022
Lees het volledige artikel

30 mrt 2022
18:30h - 21:00h

Ondergrondse opslag, een regionale zoetwatervoorziening?


FRESH4Cs project resultaten Koksijde Aquaduin

Meer zoet water voor de Vlaamse, Nederlandse en Britse kust

28 maart 2022
Lees het volledige artikel

FRESH4Cs 3 demonstrated technologies

Animatie: Zo voorziet project FRESH4Cs alternatieve zoetwaterbronnen voor onze kustgebieden

30 juni 2021
Lees het volledige artikel

Oppervlaktewater is met 80 duidelijk de meest populaire bron om uit te beregenen bij respondenten Enkele respondenten gebruiken water uit eigen winning ondiep, regenwater, water uit eigen wateropvangsysteem, foliebassin of veedrinkpoel

Wat zijn de waterbehoeftes en -verwachtingen van landbouwers in de Oudlandpolder?

26 mei 2021
Lees het volledige artikel

Waterloop

FRESH4Cs-project komt op dreef

28 januari 2021
Lees het volledige artikel

Waterloop

Alternatieve waterbronnen in tijden van droogte

8 juli 2020
Lees het volledige artikel

Fresh4cs conferentie geeft inzicht in uitdagingen en oplossingen voor zoetwatervoorziening kustgebieden

FRESH4Cs conferentie geeft inzicht in uitdagingen en oplossingen voor zoetwatervoorziening kustgebieden

10 oktober 2019
Lees het volledige artikel

INterreg Fresh4Cs

Start Europees project FRESH4Cs: alternatieve waterbronnen voor kustgebieden

4 april 2019
Lees het volledige artikel