Er is een watertekort in onze kustregio's en verzilting dreigt om de hoek. Toch valt er in de winter veel neerslag, maar grote hoeveelheden kostbaar zoetwater worden afgevoerd naar zee. Dat is een enorme verspilling van onze belangrijkste grondstof. Met het Interreg 2 Seas FRESH4Cs-project gaan we die verspilling tegen en zorgen we voor alternatieve duurzame waterbronnen in kustregio’s.

Benieuwd hoe we dat doen met technieken als kreekruginfiltratie en een wilgenmoeras? Ontdek het in 3 minuten!

FRESH4Cs demonstreert 3 technologische oplossingen:

  • Bovengronds water opslaan met slim waterbeheer
  • Ondergronds water opslaan
  • Afvalwater opzuiveren met een wilgenmoeras

Deze oplossingen worden uitgebreid opgevolgd en geëvalueerd. Om de technologieën sneller ingang te laten vinden, verkennen we ook innovatieve samenwerkingsvormen en business cases.

We zetten daarvoor 6 demoprojecten op die alternatieve zoetwaterbronnen voorzien voor landbouw, industrie, natuur en drinkwaterproductie. FRESH4Cs demonstreert in Suffolk (UK), Kruiningen (NL), Terneuzen (NL), Kwetshage (BE) en Koksijde (BE).

🌍 FRESH4Cs is een samenwerking tussen 10 partners uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België, met ondersteuning van Interreg 2 Seas, medegefinancierd door EFRO.

Meer weten over het FRESH4Cs-project? Bezoek de projectwebsite op https://fresh4cs.eu.

 

logo FRESH4CSFRESH4Cs partnerlogos

 


Lees het laatste nieuws over FRESH4CS
12 mrt 2023
09:30h - 13:00h

Werfwandeling en inhuldiging watermolen Kwetshage


FRESH4Cs closing conference

Kustregio’s voorzien succesvol duurzame waterbronnen via 3 innovaties

8 februari 2023
Lees het volledige artikel

3 feb 2023

FRESH4Cs closing conference

Vlakwa evenement

Waterloop landbouw

Veelbelovende demo voor kreekruginfiltratie als ondergrondse wateropslag

11 januari 2023
Lees het volledige artikel

23 nov 2022

Studiedag kansen voor kreekruginfiltratie in de Braakman regio

Vlakwa evenement
Communicatie centrum De Boerderij, 4542 NM Hoek, havennummer 485

7 okt 2022
09:30h - 16:30h

Studiedag natuurlijke zuivering

Vlakwa evenement
Witte burg, Koksijde

29 - 30 sep 2022

Interreg 2 Seas Annual Event

Fokker terminal, Den Haag

FRESH4Cs pipeline network

Leidingnetwerk en MAR voorzien water voor irrigatie in Britse Suffolk

4 juli 2022
Lees het volledige artikel

30 mrt 2022
18:30h - 21:00h

Ondergrondse opslag, een regionale zoetwatervoorziening?


FRESH4Cs project resultaten Koksijde Aquaduin

Meer zoet water voor de Vlaamse, Nederlandse en Britse kust

28 maart 2022
Lees het volledige artikel

Oppervlaktewater is met 80 duidelijk de meest populaire bron om uit te beregenen bij respondenten Enkele respondenten gebruiken water uit eigen winning ondiep, regenwater, water uit eigen wateropvangsysteem, foliebassin of veedrinkpoel

Wat zijn de waterbehoeftes en -verwachtingen van landbouwers in de Oudlandpolder?

26 mei 2021
Lees het volledige artikel

Waterloop

FRESH4Cs-project komt op dreef

28 januari 2021
Lees het volledige artikel

Waterloop

Alternatieve waterbronnen in tijden van droogte

8 juli 2020
Lees het volledige artikel

Fresh4cs conferentie geeft inzicht in uitdagingen en oplossingen voor zoetwatervoorziening kustgebieden

FRESH4Cs conferentie geeft inzicht in uitdagingen en oplossingen voor zoetwatervoorziening kustgebieden

10 oktober 2019
Lees het volledige artikel

INterreg Fresh4Cs

Start Europees project FRESH4Cs: alternatieve waterbronnen voor kustgebieden

4 april 2019
Lees het volledige artikel