Het FRESH4Cs-project demonstreert alternatieve duurzame watervoorziening voor industrie, drinkwaterproductie en landbouw in kustregio’s van Vlaanderen, Nederland en Engeland.
Het project gaat nu een belangrijke fase in: de eerste demo, in Suffolk, is sinds begin januari operationeel, terwijl de andere demo’s later in 2021 operationeel worden.

Suffolk demo

In Suffolk (UK) legt het project een leidingnetwerk aan, verbonden met bufferbekkens, om water dat in de winter naar zee wordt afgevoerd op te slaan. Zo kan het water in de zomer gebruikt worden voor landbouwirrigatie. 

Hier werkt een landbouwerscoöperatie (Felixstowe Hydrocycle) samen met de regionale overheid (Suffolk County Council), de regelgever (Environment Agency) en een onderzoekspartner (University of East Anglia). 

In 2020 werd de installatie aangelegd, en sinds de kerstperiode is ze operationeel. Er zal jaarlijks ongeveer 600 000 m³ water worden verpompt via een 12km lang leidingnetwerk naar de landbouwers. Vanaf zomer 2021 zullen de lokale landbouwers het water kunnen gebruiken voor irrigatie, waardoor ze een grotere bedrijfszekerheid hebben en een verminderde milieu impact.

Later in 2021 wordt hier ook een tweede demo gebouwd: een Managed Aquifer Recharge (MAR) installatie zal het opgepompte water in de winter in de ondergrond (een aquifer) pompen, om het er (deels) terug uit te halen in de zomer. De eerste modelleringen zien er veelbelovend uit, maar een belangrijke randvoorwaarde is de kwaliteit van het water dat in de ondergrond terechtkomt.


Koksijde demo

In onze demo in Koksijde zal er effluentwater van de bestaande IWVA-installatie worden behandeld via een wilgenmoeras. Na de planningsfase wachten we hier op de vergunningsaanvraag om in 2021 de demo te bouwen. 


Kwetshage demo

Een tweede Vlaamse demo, in Kwetshage (Jabbeke, getrokken door VLM) zal bovengrondse en ondergrondse wateropslag (via kreekruginfiltratie) demonstreren. In de planningsfase doken er enkele problemen op, die ondertussen grotendeels van de baan zijn, waardoor het vergunningstraject in 2021 start. In dezelfde regio (Oudlandpolder) werd eind 2020 een uitgebreide enquête uitgevoerd bij landbouwers om te peilen naar het potentieel van alternatieve waterbronnen.


Terneuzen demo

In Nederland zullen we gelijkaardige technieken demonstreren. In Braakman-Zuid loopt een haalbaarheidsstudie rond ondergrondse wateropslag. De meest geschikte locaties voor een kleinschalige pilootinstallatie zijn geïdentificeerd, en die zal in 2021 worden aangelegd. Het is de bedoeling dat dit op lange termijn wordt opgeschaald naar een full-scale installatie. Die zal water voorzien voor lokale landbouwers en voor de industrie (projectpartner Dow Benelux). 


Kruiningen demo 

Nabij Kruiningen wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om effluent van een aardappelverwerkend bedrijf te hergebruiken voor irrigatie, na boven- en ondergrondse opslag. In 2021 wordt hier verder gewerkt aan de nodige waterbehandelingstechnieken om een optimale waterkwaliteit voor deze opslag te verzekeren.

 

Interreg2Seas Fresh4Cs logo

FRESH4Cs ontvangt ondersteuning vanuit Interreg 2seas, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Meer info op de website.