Eerste resultaten druppelen binnen

Na hard werk aan planning, constructie en vergunning vlogen verschillende demo’s van Interreg 2 Zeeën project FRESH4Cs in de operationele fasen en druppelen de eerste resultaten binnen. Het project draait volledig rond alternatieve duurzame zoetwaterbronnen voor kustgebieden. Later dit jaar organiseren we ook bezoekdagen op de demolocaties (hou onze kalender in de gaten!). Waar is wat aan gang?

Zoet water voor de Belgische kust

FRESH4Cs steekt de schop in de grond op twee locaties in Vlaanderen. In Koksijde legde Aquaduin een constructed wetland (wilgenmoeras) aan om het concentraat van hun membraandrinkwaterbehandeling op te zuiveren. De installatie trad in november in werking en zal vooral nutriënten maar ook zware metalen verwijderen. Eind dit jaar horen we over de testresultaten.

FRESH4CS project werken Koksijde Aquaduin
Aanleg van het wilgenmoeras in Koksijde door projectpartner Aquaduin.
 

Een test met kreekruginfiltratie van VLM in Jabbeke heeft een lange plannings- en vergunningsfase achter de rug. Zo moest bijvoorbeeld nagekeken worden of wijzigende waterstanden geen invloed zouden hebben op de stabiliteit van omgevingsinfrastructuur. In 2022 starten de terreinwerken voor bijvoorbeeld infiltratiegrachten.

FRESH4Cs project gepland werken Jabbeke
Het plan voor het volledige landinrichtingsproject in Kwetshage.
 

Zoet water voor de Britse kust

In het Verenigd Koninkrijk lopen er twee demo’s in de regio van Felixstowe. In een eerste demo wordt sinds kerst 2020 water aan een riviermonding opgepompt om via een leidingnetwerk te herverdelen naar bufferbekkens van landbouwers, die dan weer zijn aangesloten op irrigatienetwerken. Voor de landbouwers vervangt dit water minder duurzame waterbronnen. Enerzijds speelt waterkwaliteit een belangrijke rol, anderzijds onderzoeken we hoe het onttrekken van het zoete rivierwater de vegetatie van slikken en schorren beïnvloedt. De pompen zijn ook voorzien van een palingvriendelijk systeem.

Een tweede demo voert testen uit op pilootschaal rond waterinfiltratie en -extractie uit een aquifer (Managed Aquifer Recharge). Hier werd samen met de regelgevende overheid Environmental Agency een traject afgelegd over waterkwaliteit en -kwantiteit. In november en december vorig jaar vond een eerste test plaats met zowel infiltratie als extractie. Na extra testen maken we eind dit jaar een evaluatie van de haalbaarheid van een volledige installatie. Hier zullen zowel de gehaalde pompdebieten als de kost van de monitoring een bepalende rol spelen in de business case.

FRESH4Cs MAR Felixtowe
Het infiltratiebekken voor Managed Aquifer Recharche and Recovery in Felixtowe (UK).
 

Zoet water voor de Nederlandse kust

In de regio van de Braakman-Zuid (Zeeuws-Vlaanderen, Nederland) is Dow Benelux bezig met kreekruginfiltratie op pilootschaal. Sinds begin januari lopen de eerste infiltratietesten, later dit jaar volgen de extractietesten. Belangrijk is om de waterkwaliteit te monitoren, maar ook hoe de test de grootte van de zoete grondwaterlichamen beïnvloedt. Het is de bedoeling dat er een grootschalig vervolgtraject komt; momenteel wordt de waterkwaliteit van mogelijke waterbronnen al opgevolgd.

Iets noordelijker in de provincie, in Kruiningen, voert Lamb Weston Meijer een haalbaarheidsstudie uit om hun effluent (uit het aardappelverwerkingsproces) te hergebruiken als irrigatiewater. Om het water plaatselijk te kunnen opslaan en verspreiden, bekijken we de mogelijkheden van kreekruginfiltratie. De eerste resultaten zorgen alvast voor een optimalisatie van de waterzuiveringen, zodat de nodige kwaliteitsvereisten worden gehaald.

FRESH4Cs aardappelverwerking Lamb Weston Meijer
Aardappelverwerking in de fabriek van Lamb Weston Meijer.
 

Met de verschillende demo’s onder stoom, wordt ook 2022 een belangrijk jaar om de resultaten van het project naar buiten te brengen. Op de diverse demolocaties organiseren we bezoekdagen om zowel de technische als niet-technische aspecten van de demo’s aan bod te brengen. Begin 2023 plannen we de eindconferentie waar alle inzichten en resultaten uitgebreid uit de doeken worden gedaan.


Lees het laatste nieuws over FRESH4CS
12 mrt 2023
09:30h - 13:00h

Werfwandeling en inhuldiging watermolen Kwetshage


FRESH4Cs closing conference

Kustregio’s voorzien succesvol duurzame waterbronnen via 3 innovaties

8 februari 2023
Lees het volledige artikel

3 feb 2023

FRESH4Cs closing conference

Vlakwa evenement

Waterloop landbouw

Veelbelovende demo voor kreekruginfiltratie als ondergrondse wateropslag

11 januari 2023
Lees het volledige artikel

23 nov 2022

Studiedag kansen voor kreekruginfiltratie in de Braakman regio

Vlakwa evenement
Communicatie centrum De Boerderij, 4542 NM Hoek, havennummer 485

7 okt 2022
09:30h - 16:30h

Studiedag natuurlijke zuivering

Vlakwa evenement
Witte burg, Koksijde

29 - 30 sep 2022

Interreg 2 Seas Annual Event

Fokker terminal, Den Haag

FRESH4Cs pipeline network

Leidingnetwerk en MAR voorzien water voor irrigatie in Britse Suffolk

4 juli 2022
Lees het volledige artikel

30 mrt 2022
18:30h - 21:00h

Ondergrondse opslag, een regionale zoetwatervoorziening?


FRESH4Cs 3 demonstrated technologies

Animatie: Zo voorziet project FRESH4Cs alternatieve zoetwaterbronnen voor onze kustgebieden

30 juni 2021
Lees het volledige artikel

Oppervlaktewater is met 80 duidelijk de meest populaire bron om uit te beregenen bij respondenten Enkele respondenten gebruiken water uit eigen winning ondiep, regenwater, water uit eigen wateropvangsysteem, foliebassin of veedrinkpoel

Wat zijn de waterbehoeftes en -verwachtingen van landbouwers in de Oudlandpolder?

26 mei 2021
Lees het volledige artikel

Waterloop

FRESH4Cs-project komt op dreef

28 januari 2021
Lees het volledige artikel

Waterloop

Alternatieve waterbronnen in tijden van droogte

8 juli 2020
Lees het volledige artikel

Fresh4cs conferentie geeft inzicht in uitdagingen en oplossingen voor zoetwatervoorziening kustgebieden

FRESH4Cs conferentie geeft inzicht in uitdagingen en oplossingen voor zoetwatervoorziening kustgebieden

10 oktober 2019
Lees het volledige artikel

INterreg Fresh4Cs

Start Europees project FRESH4Cs: alternatieve waterbronnen voor kustgebieden

4 april 2019
Lees het volledige artikel