Doek valt over internationaal FRESH4Cs project

Op 3 februari vond de eindconferentie van het Interreg 2 Zeeën project FRESH4Cs plaats in Ipswich, Verenigd Koninkrijk. Meer dan 100 fysieke en digitale bezoekers kwamen meer te weten over het project, de uitdagingen en successen, en over de mogelijkheden voor hun eigen regio.

Bekijk:

De eerste key note spreker (Daniel Johns, Water Resources East) stak van wal over de watersituatie in East Anglia. Opvallend is de enorme uitdaging rond grondwateronttrekking: zowel voor drinkwaterproductie als voor landbouw en industrie worden de huidige winningen in vraag gesteld. Een ander innovatief concept in het Verenigd Koninkrijk is de nutrient neutrality voor nieuwe projectontwikkelingen: bijkomende nutriëntrijke lozingen moeten dan gecompenseerd worden door reducties elders binnen hetzelfde waterlichaam.

FRESH4Cs ambience

Ondergronds water opslaan via kreekruginfiltratie en MAR

Een eerste technisch thema was ondergronds water opslaan via kreekruginfiltratie en MAR. Deze technieken worden toegepast in de geslaagde cases in Braakman Zuid (Nederland) en in Felixstowe (VK). Hier is de belangrijkste barrière de kwaliteit van het te infiltreren water bewaken en voldoen aan de regelgeving. Vaak moet een waslijst stoffen gemonitord worden, wat grote kosten met zich meebrengt.

Maar we ondervonden ook de grote voordelen van deze technieken, zoals beperkt ruimtegebruik voor opslag. Je vult bovendien de aquifer ook voor andere gebruikers aan. Om kreekruginfiltratie en MAR echter ingang te doen vinden, moet de regelgeving bijbenen. Een gedetailleerd inzicht in de lokale geologische situatie blijkt ook uiterst belangrijk. De geologie bepaalt immers de infiltratie- en onttrekkingssnelheden, en dus ook de kosten en zo het welslagen van het project.

FRESH4Cs CRI en MAR
Kreekruginfiltratie in Braakman Zuid door Niels Groot van Dow (links), en Managed Aquifer Recharge in Felixtowe door Paul Bradford van Felixtowe Hydrocycle en Jonathan Thompson van het Environment Agency (rechts).
 

Bovengronds water opslaan

Een tweede thema was het bovengronds opslaan van water, met demo cases in Felixstowe (VK) en Kwetshage (BE). De case in Kwetshage toont aan hoe lokale ingrepen in oppervlaktewaterlopen en peilbeheer in de polder kunnen zorgen voor broodnodige wateropslag. Dat zonder buffervermogen tegen overstromingen te verliezen of de grondwaterstand te hypothekeren voor nabije landbouwers. In Felixstowe vormde samenwerking tussen landbouwers de sleutel tot het succesvol uitrollen van een leidingnetwerk dat hun irrigatiereservoirs vulde. Regulators en landbouwers in een vroeg stadium betrekken bleek hier cruciaal. Ook het juridisch kader tijdig uitpluizen zorgt voor een vlot verloop.

FRESH4Cs
Wateropslag in Kwetshage door Edgard Daemen van VLM (links), en in Felixtowe door John Patrick van Felixtowe Hydrocycle (rechts).
 

Effluent hergebruiken

Het derde type techniek werd uitgetest om effluent te hergebruiken. In Koksijde (Aquaduin) behandelt een wilgenmoeras het concentraat van de membraanfiltratie bij drinkwaterproductie. Daardoor worden minder nutriënten en zware metalen in het oppervlaktewater geloosd. Nu is het zaak om te onderzoeken hoe het concentraat verder opgezuiverd kan worden om de efficiëntie van de installatie te verhogen.

In Kruiningen (NL) wil ook aardappelbedrijf Lamb Weston Meijer hun effluent behandelen zodat landbouwers dat water kunnen gebruiken. Door de behandelingsprocessen bij te stellen, word het water geschikt voor gebruik en winnen we grondstoffen terug. Maar er zit nog een belangrijke uitdaging om water naar de landbouwers te brengen, bijvoorbeeld omdat het chloridengehalte te hoog ligt voor kreekruginfiltratie.

FRESH4Cs
Industrieel effluent hergebruiken in landbouw door Mariska van Dalen van Lamb Weston Meijer (links), en een wilgenveld als nature-based solution om RO-concentraat op te zuiveren door Emmanuel Van Houtte van Aquaduin (rechts).
 

Denk op tijd na over sociale, wettelijke en economische vraagstukken

Ageeth van Maldegem (HZ University of Applied Sciences) dook in niet-technologische barrières in innovatieprojecten: de rode draad doorheen de lezingen en de rondetafeldiscussie. Het is duidelijk dat de technologische uitdagingen op te lossen zijn. Het zijn net de sociale, legale en economische vragen die nog antwoorden zoeken. Alle stakeholders in een vroeg stadium betrekken leidt alvast tot succes. Dat vraagt echter meer inspanningen dan business as usual, want je moet vaak buiten de standaard samenwerkingsverbanden treden. Hou daarbij ook rekening met de drivers van elke partner: bedrijfspartners willen een kostenefficiënt en betrouwbaar systeem, regulatoren willen dan weer zo weinig mogelijk risico toelaten en geen precedenten stellen. Je zou kunnen opperen dat het regelgevend kader bijstellen een grotere uitdaging vormt dan omgaan met de droogte.

FRESH4Cs
Moderator Matt Hullis van Suffolk County Council in gesprek met onder meer Emma McAteer van HZ University of Applied Sciences (links) en het rondetafelgesprek als afsluiter van de conferentie (rechts).
 

FRESH4Cs toont aan hoe belangrijk samenwerking is rond deze thema’s, en wat de meerwaarde is van kennisuitwisseling rond technologische maar vooral niet-technologische aspecten. Nu het project op zijn einde loopt is Vlakwa alvast verheugd dat de samenwerking tussen Vlaanderen en Zeeland wordt verdergezet in nieuwe project(aanvrag)en, en we hopen ook fijne samenwerking met het Verenigd Koninkrijk te kunnen onderhouden.

FRESH4Cs
Het FRESH4Cs consortium met 10 partners uit VK, Nederland en België (links) en team Vlakwa betrokken bij het project (rechts).

 


Lees het laatste nieuws over FRESH4CS
12 mrt 2023
09:30h - 13:00h

Werfwandeling en inhuldiging watermolen Kwetshage


3 feb 2023

FRESH4Cs closing conference

Vlakwa evenement

Waterloop landbouw

Veelbelovende demo voor kreekruginfiltratie als ondergrondse wateropslag

11 januari 2023
Lees het volledige artikel

23 nov 2022

Studiedag kansen voor kreekruginfiltratie in de Braakman regio

Vlakwa evenement
Communicatie centrum De Boerderij, 4542 NM Hoek, havennummer 485

7 okt 2022
09:30h - 16:30h

Studiedag natuurlijke zuivering

Vlakwa evenement
Witte burg, Koksijde

29 - 30 sep 2022

Interreg 2 Seas Annual Event

Fokker terminal, Den Haag

FRESH4Cs pipeline network

Leidingnetwerk en MAR voorzien water voor irrigatie in Britse Suffolk

4 juli 2022
Lees het volledige artikel

30 mrt 2022
18:30h - 21:00h

Ondergrondse opslag, een regionale zoetwatervoorziening?


FRESH4Cs project resultaten Koksijde Aquaduin

Meer zoet water voor de Vlaamse, Nederlandse en Britse kust

28 maart 2022
Lees het volledige artikel

FRESH4Cs 3 demonstrated technologies

Animatie: Zo voorziet project FRESH4Cs alternatieve zoetwaterbronnen voor onze kustgebieden

30 juni 2021
Lees het volledige artikel

Oppervlaktewater is met 80 duidelijk de meest populaire bron om uit te beregenen bij respondenten Enkele respondenten gebruiken water uit eigen winning ondiep, regenwater, water uit eigen wateropvangsysteem, foliebassin of veedrinkpoel

Wat zijn de waterbehoeftes en -verwachtingen van landbouwers in de Oudlandpolder?

26 mei 2021
Lees het volledige artikel

Waterloop

FRESH4Cs-project komt op dreef

28 januari 2021
Lees het volledige artikel

Waterloop

Alternatieve waterbronnen in tijden van droogte

8 juli 2020
Lees het volledige artikel

Fresh4cs conferentie geeft inzicht in uitdagingen en oplossingen voor zoetwatervoorziening kustgebieden

FRESH4Cs conferentie geeft inzicht in uitdagingen en oplossingen voor zoetwatervoorziening kustgebieden

10 oktober 2019
Lees het volledige artikel

INterreg Fresh4Cs

Start Europees project FRESH4Cs: alternatieve waterbronnen voor kustgebieden

4 april 2019
Lees het volledige artikel