De EPB-score van een huis, dat een beeld geeft van de energieprestatie en het binnenklimaat, is inmiddels goed ingeburgerd. Naar analogie wil het recent opgestarte Smart Water Use-project* een waterbarometertool ontwikkelen. Deze tool zal onder andere rekening houden met het watergebruik en waterverbruik binnen uw bedrijf en de ligging ervan ten opzichte van (kwetsbare) waterbronnen. Finaal zal de tool een score opleveren die een maat is voor het risico dat uw bedrijf loopt bij waterschaarste.

Bent u van mening dat uw risico te hoog is en dat er maatregelen moeten worden genomen?
De tool helpt bedrijven om een passend actieplan uit te stippelen richting duurzaam waterverbruik en zal helpen om watergerelateerde risico’s te beperken. Hierbij wordt ingezet op alternatieve waterbronnen, monitoring en digitalisering. Ook de geldende wetgeving zal onder de loep worden genomen en indien nodig aan de kaak worden gesteld.

Volgende activiteiten staan op de planning van het Smart Water Use-project:

  • Collectieve kennistransfer, sensibilisatie en netwerking rond waterrisico’s beheersen;
  • Wateraudits bij bedrijven om inzicht te verwerven in de sectorgebonden waterrisico’s;
  • Ontwikkeling van een online smart-water tool: een waterbarometertool die in kaart brengt hoe waterbewust een bedrijf is, hoe het omgaat met waterrisico’s en hoe goed het gewapend is tegen droogterisico’s nu en in de toekomst. De waterbarometertool voorziet een aantal scenario’s voor alternatief watergebruik en een voorstel voor mogelijke droogtemaatregelen;
  • Techno-economische haalbaarheid van alternatieve waterbronnen, waarbij minder geschikte waterbronnen opgewaardeerd kunnen worden;
  • Demonstratieworkshops via pilootinstallaties die aantonen hoe men waterrisico’s kan aanpakken via monitoring en digitalisering van data;
  • Wetgeving en regelgeving in het kader van waterrisico’s beheersen.


Wat is Smart Water Use?

*Smart Water Use is een collectief interclusterproject rond het in kaart brengen en verlagen van de waterrisico’s binnen de sectoren van (zee-)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme. Het project wordt uitgevoerd door Flanders’ FOOD, De Blauwe Cluster, Watercircle.be, VITO, Vlakwa, Centexbel, Fevia en Universiteit Gent.


Lees het laatste nieuws over Smart WaterUse
afvalwater

Hoe ga je duurzaam om met lozingen?

28 april 2023
Lees het volledige artikel

31 mrt 2023
14:00h - 15:00h

Workshop: samenwerken rond water in de praktijk


watertools handen

Ga aan de slag met de waaier aan watertools

28 maart 2023
Lees het volledige artikel

Waterbarometer

Waterbarometer is munitie tegen droogte

8 maart 2023
Lees het volledige artikel

2 mrt 2023
12:30h - 18:30h

Wat doe jij om de kwaliteit en kwantiteit van jouw proceswater te waarborgen? - Slotevent Smart WaterUse

De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

2 mrt 2023
09:45h - 12:30h

Workshop Watermanagement

De Krook, Miriam Makebaplein 1, Gent

30 nov 2022

Interactieve opleiding Waterbarometer

Vlakwa evenement

17 nov 2022
15:00h - 17:30h

Workshop Smart WaterUse


Waterbarometer

De Waterbarometer: snel en gericht naar een slimmer waterbeheer

5 oktober 2022
Lees het volledige artikel

25 mrt 2022
13:30h - 16:30h

Aan de slag met opensourceplatform Arduino: Praktijk

Bluebridge (Ostend Science Park), Oostende

8 mrt 2022
10:00h - 11:00h

Online opleiding: De Waterbarometertool


25 feb 2022
10:00h - 11:00h

Online opleiding: De Waterbarometertool


3 feb 2022
14:00h - 15:00h

Online opleiding: De Waterbarometertool


1 feb 2022
09:00h - 12:00h

Aan de slag met opensourceplatform Arduino: Theorie


water barometer

Waterbarometer wapent bedrijven tegen watertekort

25 januari 2022
Lees het volledige artikel

13 okt 2020
10:00h - 13:15h

Open event Smart WaterUse

De Montil, Affligem

water barometer

Zet als bedrijf slimmer in op waterbeheer en volg het open event van Smart WaterUse

30 september 2020
Lees het volledige artikel