Waarom Smart WaterUse?

Uit een VOKA-bevraging blijkt dat 70% van de ondernemingen watertekort vrezen, maar dat 90% nog geen noodplan heeft. Bovendien kan 80% niet overschakelen op een alternatieve waterbron en kan 81% op korte termijn geen preventieve maatregelen nemen om het waterverbruik tijdelijk en significant te verminderen. Er is dus dringende bijsturing nodig om waterrisico's het hoofd te bieden.
 

smart water use


Het Smart WaterUse-project  heeft als doel waterrisico’s in kaart brengen en verlagen in (zee-)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme. 

Waterbarometertool

Maar hoe kan een bedrijf beslissen of maatregelen nodig zijn?

Naar analogie met de EPB-score van een huis - dat een beeld geeft van de energieprestatie en het binnenklimaat - zal een WATERBAROMETERTOOL worden ontwikkeld. Deze tool zal onder andere rekening houden met het watergebruik en -verbruik binnen uw bedrijf en de ligging ten opzichte van (kwetsbare) waterbronnen.

Finaal zal de tool een score opleveren die een maat is voor het risico dat uw bedrijf loopt bij waterschaarste.


Loop je een groot waterrisico en vind je dat er maatregelen moeten worden genomen?

De tool helpt bedrijven om een passend actieplan uit te stippelen richting duurzaam waterverbruik en helpt watergerelateerde risico’s te beperken. Hierbij wordt ingezet op alternatieve waterbronnen, monitoring en digitalisering. Ook de geldende wetgeving wordt indien nodig aan de kaak gesteld.

Vlakwa's bijdrage

Smart WaterUse is een collectief interclusterproject dat Vlakwa mee in uitvoering brengt.

Partners

  • Flanders’ FOOD
  • De Blauwe Cluster
  • Watercircle.be
  • VITO
  • Vlakwa
  • Centexbel
  • Fevia
  • Universiteit Gent
     
Meer weten over dit project?