NuReDrain slotwebinar

Welke filteroplossingen zijn er om te voorkomen dat te hoge concentraties stikstof en fosfor uit drainage- en ander landbouwwater in onze waterlopen terechtkomen? Wat is de positieve impact van deze filtersystemen op de waterkwaliteit in een stroomgebied van een beek of rivier? En wat zijn de mogelijkheden om het gefilterde fosfor te hergebruiken, bijvoorbeeld als meststof? Het Interreg Northsea region project met partners in Vlaanderen, Denemarken en Duitsland onderzocht dit de voorbije jaren en presenteert op 1 juni de resultaten in een online slotconferentie tijdens de Europese Green Week.


Ondanks preventieve maatregelen en een streng beleid stelt men in veel regio’s, waaronder Vlaanderen, nog steeds te hoge concentraties van stikstof en fosfor vast in het oppervlaktewater. Dat leidt tot algenbloei in onze beken, stromen en rivieren en zelfs voor onze kusten. Dat is schadelijk voor planten, dieren en mensen. Het Interreg Northsea Region project NuReDrain, ‘Nutrient Recovery from Drainage water’, onderzocht de voorbije jaren filters en filtermaterialen voor het opvangen van stikstof en fosfor uit landbouwwater om vervuiling van onze waterlopen te voorkomen.

Het project met als Vlaamse partners Inagro, KU Leuven, De Watergroep, Proefcentrum voor Sierteelt, Ugent, VITO en Vlakwa deed veldtesten met een hele reeks filters: rietvelden, een ‘moving bed bioreactor’, fosforfilters met ijzer-en aluminiumslibkorrels of ander filtermarialen en zerovalent ijzerfilters om stikstof en/of fosfor te verwijderen. Samengevat kan gemiddeld 60 tot 85% van de aanwezige stikstof en fosfor met deze filters worden verwijderd. 

Naast het testen en verbeteren van de filtersystemen, bestudeerden de onderzoekers ook de mogelijkheden om het gerecupereerde fosfor te hergebruiken als meststof. Direct hergebruik van de verzadigde materialen blijkt moeilijk maar na chemische voorbehandeling kan de geadsorbeerde fosfor voor 40% worden vrijgesteld. 

De Duitse universiteit van Rostock modelleerde wat de mogelijke impact van deze filtersystemen kan zijn op de waterkwaliteit van stroomgebieden van verschillende beken. Ook berekende het project de investerings- en werkingskosten van de geteste filtersystemen. Op die manier kon de kosteneffectiviteit van deze filters met gangbare maatregelen worden vergeleken. 

Verneem je graag meer over de projectresultaten? Neem dan deel aan de gratis slotconferentie webinar die doorgaat op 1 juni van 10 tot 12 uur. De conferentie is een partnerevenement van de Europese ‘Green Week’ voor het thema ‘Zero Pollution for Water’.

Schrijf je in

 

Lees meer over het project NuReDrain
 

Andere interessante evenementen

18 - 21 okt 2021

Acumen

19 okt 2021
09:00h - 16:30h

Kennisevent Non Revenue-Water verminderen

Vlaams Administratief Centrum (VAC) Dirk Boutsgebouw - Diestsepoort 6, vlak naast het station, Leuven
24 - 26 okt 2021

G-STIC Dubai