Vanaf 1 juni 2023 kunnen landbouwers 75% steun aanvragen bij het investeren in filtersystemen om nitraten en fosfaten uit drainagewater of spuistroom te verwijderen.

Het NuReDrain-project testte verschillende filtersystemen om nitraten en fosfaten uit drainagewater en spuistroom te verwijderen. Via deze end-of-pipe filters kunnen nutriënten voor 60 tot 95% worden verwijderd. En dit succes bleef niet onopgemerkt. De installatie van zulke filters krijgt voortaan een financieel duwtje in de rug. Filters die N en P verwijderen worden vanaf 1 juni 2023 immers opgenomen in de lijst van niet-productieve investeringen van het Vlaams Landbouw Investeringsfonds. Het VLIF-NPI fonds levert steun voor investeringen op landbouwbedrijven die bijdragen aan uitdagingen voor milieu, natuur en klimaat. Concreet krijgen landbouwers 75% steun bij de aankoop en installatie van een filter. De keuze voor een bepaalde technologie moet technisch worden verantwoord door een expert.

Het NuReDrain-consortium is opgetogen met deze steun als belangrijke mijlpaal voor een betere oppervlaktewaterkwaliteit! De Vlaamse projectpartners stellen graag hun expertise ter beschikking om zulke filtersystemen bij Vlaamse landbouwers uit te rollen. Wil je graag meer weten over de filtersystemen en de projectresultaten? Mis dan zeker het NuReDrain slotwebinar niet!
We zien je graag op donderdag 8 juni 2023 van 14 tot 17 uur.

 

A picture containing text, font, graphics, screenshot

Description automatically generated


Lees het laatste nieuws over NuReDrain
NuReDrain

Einde van het NuReDrain-project: De boer op met nutriëntenfilters

6 september 2023
Lees het volledige artikel

8 jun 2023
14:00h - 17:00h

NuReDrain Final Conference Webinar


14 feb 2023
10:00h - 12:00h

Webinar: A Cost Evaluation Tool for Measures to Reduce the Nutrient Export from Agricultural Landscapes


NuReDrain webinar

Evalueer de kostenefficiëntie van nutriëntenverwijdering

8 februari 2023
Lees het volledige artikel

Filtersystemen rietveld Inagro

Kunnen filtersystemen een uitweg zijn voor het nutriëntenoverschot?

9 november 2022
Lees het volledige artikel

Nuredrain videos

In beeld: Hoe kunnen filtersystemen nutriënten verwijderen uit landbouwwater?

31 januari 2022
Lees het volledige artikel

Vlakwa op Aquarama Trade Fair 2021

Geslaagde Aquarama Trade Fair

6 oktober 2021
Lees het volledige artikel

NuReDrain filter

NuReDrain 2.0 volgende maand van start

8 september 2021
Lees het volledige artikel

1 jun 2021
10:00h - 12:00h

Stikstof en fosfor verwijderen uit landbouwwater

Vlakwa evenement

Pad

Citizen science: snel zelf fosfaten meten in water met RiverDip

2 november 2020
Lees het volledige artikel

Nutriënten

Nutriënten verwijderen en terugwinnen uit drainagewater

31 augustus 2020
Lees het volledige artikel

NuReDrain_banner

Nieuwe NuReDrain video's lichten Vlaamse demo's rond fosfaatverwijdering uit landbouwwater toe

5 december 2019
Lees het volledige artikel

NuReDrain_banner

NuRedDrain test filters voor stikstof- en fosforverwijdering uit drainage- en spuiwater

9 maart 2018
Lees het volledige artikel