Binnen het Sullied Sediments project werd een eenvoudige manier ontwikkeld om snel orto-fosfaat te meten in water. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een zogenaamd paper analytic device (PAD). Dat is een stukje vloeipapier dat van blauwtint verandert volgens de fosfaatconcentratie in het waterstaal. Je neemt een waterstaal en laat de PAD gedurende 3 minuten reageren. Vervolgens neem je een foto van je PAD en laad je die op in de RiverDip app. De intensiteit van de blauwkleur geeft een indicatie van de fosfaatconcentratie in het water. De volledige procedure staat stap voor stap uitgelegd in deze video: riverdip.com/steps.

De PAD werd ontwikkeld als onderdeel van een citizen science project. Bedoeling is om zo veel mogelijk vrijwilligers te mobiliseren om rivieren en beken te bemonsteren om zo het wijdverspreide fosforprobleem beter in kaart te brengen. Word jij graag een vrijwilliger? Registreer je dan op de RiverDip website (www.riverdip.com). Je ontvangt de PADs in je brievenbus en kan onmiddellijk aan de slag.

Het Sullied Sediments project wil de chemische verontreiniging in waterlopen beter in kaart brengen, behandelen en voorkomen. Vlaamse deelnemende partners zijn VMM, OVAM en Universiteit Anterpen. Meer info over het project is te vinden in deze video. Het project ontvangt steun van het Interreg North Sea Region programma.