Binnen het Sullied Sediments project werd een eenvoudige manier ontwikkeld om snel orto-fosfaat te meten in water. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een zogenaamd paper analytic device (PAD). Dat is een stukje vloeipapier dat van blauwtint verandert volgens de fosfaatconcentratie in het waterstaal. Je neemt een waterstaal en laat de PAD gedurende 3 minuten reageren. Vervolgens neem je een foto van je PAD en laad je die op in de RiverDip app. De intensiteit van de blauwkleur geeft een indicatie van de fosfaatconcentratie in het water. De volledige procedure staat stap voor stap uitgelegd in deze video: riverdip.com/steps.

De PAD werd ontwikkeld als onderdeel van een citizen science project. Bedoeling is om zo veel mogelijk vrijwilligers te mobiliseren om rivieren en beken te bemonsteren om zo het wijdverspreide fosforprobleem beter in kaart te brengen. Word jij graag een vrijwilliger? Registreer je dan op de RiverDip website (www.riverdip.com). Je ontvangt de PADs in je brievenbus en kan onmiddellijk aan de slag.

Het Sullied Sediments project wil de chemische verontreiniging in waterlopen beter in kaart brengen, behandelen en voorkomen. Vlaamse deelnemende partners zijn VMM, OVAM en Universiteit Anterpen. Meer info over het project is te vinden in deze video. Het project ontvangt steun van het Interreg North Sea Region programma.


Lees het laatste nieuws over NuReDrain
NuReDrain

Einde van het NuReDrain-project: De boer op met nutriëntenfilters

6 september 2023
Lees het volledige artikel

8 jun 2023
14:00h - 17:00h

NuReDrain Final Conference Webinar


NuReDrain filter

Investeringssteun voor nutriëntenfilters

24 mei 2023
Lees het volledige artikel

14 feb 2023
10:00h - 12:00h

Webinar: A Cost Evaluation Tool for Measures to Reduce the Nutrient Export from Agricultural Landscapes


NuReDrain webinar

Evalueer de kostenefficiëntie van nutriëntenverwijdering

8 februari 2023
Lees het volledige artikel

Filtersystemen rietveld Inagro

Kunnen filtersystemen een uitweg zijn voor het nutriëntenoverschot?

9 november 2022
Lees het volledige artikel

Nuredrain videos

In beeld: Hoe kunnen filtersystemen nutriënten verwijderen uit landbouwwater?

31 januari 2022
Lees het volledige artikel

Vlakwa op Aquarama Trade Fair 2021

Geslaagde Aquarama Trade Fair

6 oktober 2021
Lees het volledige artikel

NuReDrain filter

NuReDrain 2.0 volgende maand van start

8 september 2021
Lees het volledige artikel

1 jun 2021
10:00h - 12:00h

Stikstof en fosfor verwijderen uit landbouwwater

Vlakwa evenement

Nutriënten

Nutriënten verwijderen en terugwinnen uit drainagewater

31 augustus 2020
Lees het volledige artikel

NuReDrain_banner

Nieuwe NuReDrain video's lichten Vlaamse demo's rond fosfaatverwijdering uit landbouwwater toe

5 december 2019
Lees het volledige artikel

NuReDrain_banner

NuRedDrain test filters voor stikstof- en fosforverwijdering uit drainage- en spuiwater

9 maart 2018
Lees het volledige artikel