webinar 140223-_final23

Wat zijn de kosten en het effect van technische maatregelen om nutriëntenverontreiniging te verminderen? Dat moeten stakeholders en stroomgebiedbeheerders weten met het oog op strategisch en duurzaam stroomgebiedbeheer.
 
Het webinar introduceett een kostenevaluatietool op basis van Excel en QGIS. Aan de hand van de kenmerken van de stroomgebieden, zoals afvoer en nutriëntenconcentraties, stelt de tool reductiedoelstellingen voor.

Daarna worden de totale nutriëntenreductie en de kosten van verschillende maatregelen berekend. De resultaten worden samengevat en gevisualiseerd op stroomgebiedschaal in Excel-diagrammen en QGIS-kaarten.

Je ontdekt voorbeelden van verschillende scenario's van reductiedoelstellingen en kosten van maatregelen.

Schrijf gratis in


Lees het laatste nieuws over NuReDrain
NuReDrain

Einde van het NuReDrain-project: De boer op met nutriëntenfilters

6 september 2023
Lees het volledige artikel

8 jun 2023
14:00h - 17:00h

NuReDrain Final Conference Webinar


NuReDrain filter

Investeringssteun voor nutriëntenfilters

24 mei 2023
Lees het volledige artikel

NuReDrain webinar

Evalueer de kostenefficiëntie van nutriëntenverwijdering

8 februari 2023
Lees het volledige artikel

Filtersystemen rietveld Inagro

Kunnen filtersystemen een uitweg zijn voor het nutriëntenoverschot?

9 november 2022
Lees het volledige artikel

Nuredrain videos

In beeld: Hoe kunnen filtersystemen nutriënten verwijderen uit landbouwwater?

31 januari 2022
Lees het volledige artikel

Vlakwa op Aquarama Trade Fair 2021

Geslaagde Aquarama Trade Fair

6 oktober 2021
Lees het volledige artikel

NuReDrain filter

NuReDrain 2.0 volgende maand van start

8 september 2021
Lees het volledige artikel

1 jun 2021
10:00h - 12:00h

Stikstof en fosfor verwijderen uit landbouwwater

Vlakwa evenement

Pad

Citizen science: snel zelf fosfaten meten in water met RiverDip

2 november 2020
Lees het volledige artikel

Nutriënten

Nutriënten verwijderen en terugwinnen uit drainagewater

31 augustus 2020
Lees het volledige artikel

NuReDrain_banner

Nieuwe NuReDrain video's lichten Vlaamse demo's rond fosfaatverwijdering uit landbouwwater toe

5 december 2019
Lees het volledige artikel

NuReDrain_banner

NuRedDrain test filters voor stikstof- en fosforverwijdering uit drainage- en spuiwater

9 maart 2018
Lees het volledige artikel

Andere interessante evenementen

11 - 15 mrt 2025

Aquatech Amsterdam 2025

RAI Amsterdam, Amsterdam