Welke en hoeveel filtersystemen zijn er nodig om overtollige stikstof en fosfor te verwijderen uit landbouwwater voor een bepaald stroomgebied? En hoeveel kost dat? Neem op dinsdag 14 februari deel aan het NuReDrain webinar en leer hoe je de kostenevaluatietool kan gebruiken.

Het NuReDrain-project ontwikkelde filtersystemen om stikstof en fosfor uit drainagewater en spuistroom te verwijderen. Veldproeven in Beitem, Staden, Destelbergen en Sint-Katelijne-Waver behalen 60 tot 95 % nutriëntenreductie. De investerings- en operationele kosten van de filtersystemen brachten we ook in kaart gebracht. Fosfor- en stikstofverwijdering kosten gemiddeld € 1.000/kg P en € 100/kg N. De finale kostprijs is evenwel sterk afhankelijk van het te behandelen debiet en de nutriëntenconcentratie.

Data in, praktisch advies uit

Om handvaten te bieden bij de keuze van de filtersystemen en het bepalen van de investeringskosten werd een kostenevaluatietool ontwikkeld. Belangrijke voorwaarde voor het gebruik van de tool zijn data. De tool is een Excel-file die je voedt met nutriëntenconcentraties van verschillende locaties in het te onderzoeken stroomgebied. Je kan verschillende randvoorwaarden instellen die afbakenen welke type filtersystemen je op welke locatie idealiter installeert en hoeveel deze maatregelen zullen kosten.

De input uit de Excel tool wordt simultaan gevisualiseerd in QGIS-software. Op die manier krijg je een duidelijk beeld van de aandachtslocaties binnen het bestudeerde stroomgebied. Leer je graag zelf hoe je deze tool moet hanteren? Rostock University licht op 14 februari 2023 stap voor stap toe hoe de Excel moet worden ingevuld.

Schrijf gratis in

Het nutriëntenoverschot lossen we op met bronmaatregelen én filtersystemen

We oordelen dat Vlaanderen een versnelling hoger zal moeten schakelen om de Europese doelstellingen te halen. Op hotspotlocaties met hoge nutriëntconentraties zijn bronmaatregelen én filtersystemen nodig.

Er is een collectieve aanpak nodig, zowel op vlak van financiering als van beheer. Dit moet worden aangestuurd vanuit de overheid. In het geval van de behandeling van drainagewater moet de installatie van filters op grotere schaal worden bekeken, op het niveau van het afstroomgebied en het niveau van de provincie. Landbouwers kunnen bijvoorbeeld een bijdrage betalen volgens het aantal aangesloten ha en het gewastype, zonder het 4J-bemestingsprincipe los te laten.


Lees het laatste nieuws over NuReDrain
NuReDrain

Einde van het NuReDrain-project: De boer op met nutriëntenfilters

6 september 2023
Lees het volledige artikel

8 jun 2023
14:00h - 17:00h

NuReDrain Final Conference Webinar


NuReDrain filter

Investeringssteun voor nutriëntenfilters

24 mei 2023
Lees het volledige artikel

14 feb 2023
10:00h - 12:00h

Webinar: A Cost Evaluation Tool for Measures to Reduce the Nutrient Export from Agricultural Landscapes


Filtersystemen rietveld Inagro

Kunnen filtersystemen een uitweg zijn voor het nutriëntenoverschot?

9 november 2022
Lees het volledige artikel

Nuredrain videos

In beeld: Hoe kunnen filtersystemen nutriënten verwijderen uit landbouwwater?

31 januari 2022
Lees het volledige artikel

Vlakwa op Aquarama Trade Fair 2021

Geslaagde Aquarama Trade Fair

6 oktober 2021
Lees het volledige artikel

NuReDrain filter

NuReDrain 2.0 volgende maand van start

8 september 2021
Lees het volledige artikel

1 jun 2021
10:00h - 12:00h

Stikstof en fosfor verwijderen uit landbouwwater

Vlakwa evenement

Pad

Citizen science: snel zelf fosfaten meten in water met RiverDip

2 november 2020
Lees het volledige artikel

Nutriënten

Nutriënten verwijderen en terugwinnen uit drainagewater

31 augustus 2020
Lees het volledige artikel

NuReDrain_banner

Nieuwe NuReDrain video's lichten Vlaamse demo's rond fosfaatverwijdering uit landbouwwater toe

5 december 2019
Lees het volledige artikel

NuReDrain_banner

NuRedDrain test filters voor stikstof- en fosforverwijdering uit drainage- en spuiwater

9 maart 2018
Lees het volledige artikel