Wist je dat… filtersystemen 60 tot 95% stikstof en fosfor uit drainagewater kunnen verwijderen? Dit toonden we met succes aan in het NuReDrain-project. Nu bouwen we hierop verder in het NuReDrain 2.0 project dat in oktober van start gaat. Wat gaan we in de komende 18 maanden uittesten?

NuReDrain 1.0

NuReDrain focust op nutriënten verwijderen uit landbouwgerelateerde waterstromen om algenbloei in oppervlaktewater te vermijden. Er werden verschillende filtersystemen ontwikkeld en uitgetest in België, Denemarken en Duitsland. De filtersystemen kunnen zowel op drainagewater als op de spuistroom van serres worden toegepast. Het kostenplaatje toonde aan dat de filters kostenefficiënt zijn en hun plaats verdienen tussen de huidige mitigatiemaatregelen.

NuReDrain filter


What’s new? NuReDrain 2.0

Om deze goede resultaten te verzilveren en om de filtersystemen ingang te laten vinden in de praktijk, zullen de filtersystemen verder worden geoptimaliseerd.

Universiteit Gent zal zijn prototype filterbox voor fosforverwijdering opschalen. We gaan na of we de gemiddelde 80% fosforverwijdering ook kunnen halen als de filterbox wordt aangesloten op de moerbuis in plaats van op de individuele drainagebuis. Het systeem zal ook niet langer in de beek maar aan de rand van het veld worden geplaatst. Samen met Inagro worden de huidige 5 filtersystemen verder opgevolgd. Zo brengen we de fosforverwijderingsefficiëntie over meerdere werkjaren in kaart.

Inagro gaat verder aan de slag op de Godelieve-gronden. Hier zijn 3 verschillende systemen om stikstof te verwijderen geïnstalleerd: een wetland, een moving bed bioreactor (MBBR) en een houtsnipperbassin. Door langdurige opvolging kunnen we de verwijderingsefficiënties, het onderhoud en de kosten van de 3 systemen vergelijken.

KU Leuven slaat de handen in elkaar met de Universiteit van Kopenhagen (DK) om hun beide systemen te combineren. De MBBR en de Zero Valent Iron (ZVI) filter zullen in een reeks worden geplaatst om hoge en lage stikstofconcentraties aan te pakken en om stikstof te valoriseren tot een ammoniummeststof. Dit zal worden uitgetest op het drainagewater van een serrist in Vlaanderen.

Het proefcentrum voor sierteelt (PCS) gaat hun do-it-yourself filtersystemen verder uittesten. Zij combineren een MBBR met een P-filter om simultaan stikstof en fosfor te verwijderen uit de spuistroom van siertelers. De 2-in-1 filter zal bij 5 verschillende telers worden geïnstalleerd en worden opgevolgd.

VITO legt zich toe op de regeneratie van fosforverzadigd filtermateriaal. De fosfor wordt immers verwijderd door het te binden aan granules met ijzeroxide. Hiertoe beschikken ze over een piloot om in de grootteorde van kg-en materiaal te regenereren.

Rostock University (DE) zal een stappenplan uitschrijven om geschikte locaties voor nutriëntenverwijdering in een stroomgebied te bepalen op basis van kaartmateriaal en meetgegevens.

Tot slot zal Vlakwa proberen een haalbaar financieel model voor de implementatie van de  filtersystemen te ontwikkelen. Hiervoor gaan we de dialoog worden aan met onder andere landbouworganisaties, drinkwatermaatschappijen, de verwerkende agro-voedingsindustrie en overheidsinstanties.

 

Meer info?

 NuReDrain, Interreg VB North Sea Region Programme


Lees het laatste nieuws over NuReDrain
NuReDrain

Einde van het NuReDrain-project: De boer op met nutriëntenfilters

6 september 2023
Lees het volledige artikel

8 jun 2023
14:00h - 17:00h

NuReDrain Final Conference Webinar


NuReDrain filter

Investeringssteun voor nutriëntenfilters

24 mei 2023
Lees het volledige artikel

14 feb 2023
10:00h - 12:00h

Webinar: A Cost Evaluation Tool for Measures to Reduce the Nutrient Export from Agricultural Landscapes


NuReDrain webinar

Evalueer de kostenefficiëntie van nutriëntenverwijdering

8 februari 2023
Lees het volledige artikel

Filtersystemen rietveld Inagro

Kunnen filtersystemen een uitweg zijn voor het nutriëntenoverschot?

9 november 2022
Lees het volledige artikel

Nuredrain videos

In beeld: Hoe kunnen filtersystemen nutriënten verwijderen uit landbouwwater?

31 januari 2022
Lees het volledige artikel

Vlakwa op Aquarama Trade Fair 2021

Geslaagde Aquarama Trade Fair

6 oktober 2021
Lees het volledige artikel

1 jun 2021
10:00h - 12:00h

Stikstof en fosfor verwijderen uit landbouwwater

Vlakwa evenement

Pad

Citizen science: snel zelf fosfaten meten in water met RiverDip

2 november 2020
Lees het volledige artikel

Nutriënten

Nutriënten verwijderen en terugwinnen uit drainagewater

31 augustus 2020
Lees het volledige artikel

NuReDrain_banner

Nieuwe NuReDrain video's lichten Vlaamse demo's rond fosfaatverwijdering uit landbouwwater toe

5 december 2019
Lees het volledige artikel

NuReDrain_banner

NuRedDrain test filters voor stikstof- en fosforverwijdering uit drainage- en spuiwater

9 maart 2018
Lees het volledige artikel