NuReDrain slotwebinar

Welke filteroplossingen zijn er om te voorkomen dat te hoge concentraties stikstof en fosfor uit drainage- en ander landbouwwater in onze waterlopen terechtkomen? Wat is de positieve impact van deze filtersystemen op de waterkwaliteit in een stroomgebied van een beek of rivier? En wat zijn de mogelijkheden om het gefilterde fosfor te hergebruiken, bijvoorbeeld als meststof? Het Interreg Northsea region project met partners in Vlaanderen, Denemarken en Duitsland onderzocht dit de voorbije jaren en presenteert op 1 juni de resultaten in een online slotconferentie tijdens de Europese Green Week.


Ondanks preventieve maatregelen en een streng beleid stelt men in veel regio’s, waaronder Vlaanderen, nog steeds te hoge concentraties van stikstof en fosfor vast in het oppervlaktewater. Dat leidt tot algenbloei in onze beken, stromen en rivieren en zelfs voor onze kusten. Dat is schadelijk voor planten, dieren en mensen. Het Interreg Northsea Region project NuReDrain, ‘Nutrient Recovery from Drainage water’, onderzocht de voorbije jaren filters en filtermaterialen voor het opvangen van stikstof en fosfor uit landbouwwater om vervuiling van onze waterlopen te voorkomen.

Het project met als Vlaamse partners Inagro, KU Leuven, De Watergroep, Proefcentrum voor Sierteelt, Ugent, VITO en Vlakwa deed veldtesten met een hele reeks filters: rietvelden, een ‘moving bed bioreactor’, fosforfilters met ijzer-en aluminiumslibkorrels of ander filtermarialen en zerovalent ijzerfilters om stikstof en/of fosfor te verwijderen. Samengevat kan gemiddeld 60 tot 85% van de aanwezige stikstof en fosfor met deze filters worden verwijderd. 

Naast het testen en verbeteren van de filtersystemen, bestudeerden de onderzoekers ook de mogelijkheden om het gerecupereerde fosfor te hergebruiken als meststof. Direct hergebruik van de verzadigde materialen blijkt moeilijk maar na chemische voorbehandeling kan de geadsorbeerde fosfor voor 40% worden vrijgesteld. 

De Duitse universiteit van Rostock modelleerde wat de mogelijke impact van deze filtersystemen kan zijn op de waterkwaliteit van stroomgebieden van verschillende beken. Ook berekende het project de investerings- en werkingskosten van de geteste filtersystemen. Op die manier kon de kosteneffectiviteit van deze filters met gangbare maatregelen worden vergeleken. 

Verneem je graag meer over de projectresultaten? Neem dan deel aan de gratis slotconferentie webinar die doorgaat op 1 juni van 10 tot 12 uur. De conferentie is een partnerevenement van de Europese ‘Green Week’ voor het thema ‘Zero Pollution for Water’.

Schrijf je in

 

Lees meer over het project NuReDrain
 


Lees het laatste nieuws over NuReDrain
NuReDrain

Einde van het NuReDrain-project: De boer op met nutriëntenfilters

6 september 2023
Lees het volledige artikel

8 jun 2023
14:00h - 17:00h

NuReDrain Final Conference Webinar


NuReDrain filter

Investeringssteun voor nutriëntenfilters

24 mei 2023
Lees het volledige artikel

14 feb 2023
10:00h - 12:00h

Webinar: A Cost Evaluation Tool for Measures to Reduce the Nutrient Export from Agricultural Landscapes


NuReDrain webinar

Evalueer de kostenefficiëntie van nutriëntenverwijdering

8 februari 2023
Lees het volledige artikel

Filtersystemen rietveld Inagro

Kunnen filtersystemen een uitweg zijn voor het nutriëntenoverschot?

9 november 2022
Lees het volledige artikel

Nuredrain videos

In beeld: Hoe kunnen filtersystemen nutriënten verwijderen uit landbouwwater?

31 januari 2022
Lees het volledige artikel

Vlakwa op Aquarama Trade Fair 2021

Geslaagde Aquarama Trade Fair

6 oktober 2021
Lees het volledige artikel

NuReDrain filter

NuReDrain 2.0 volgende maand van start

8 september 2021
Lees het volledige artikel

Pad

Citizen science: snel zelf fosfaten meten in water met RiverDip

2 november 2020
Lees het volledige artikel

Nutriënten

Nutriënten verwijderen en terugwinnen uit drainagewater

31 augustus 2020
Lees het volledige artikel

NuReDrain_banner

Nieuwe NuReDrain video's lichten Vlaamse demo's rond fosfaatverwijdering uit landbouwwater toe

5 december 2019
Lees het volledige artikel

NuReDrain_banner

NuRedDrain test filters voor stikstof- en fosforverwijdering uit drainage- en spuiwater

9 maart 2018
Lees het volledige artikel

Andere interessante evenementen

19 apr 2024
13:00h - 17:30h

Groepscoaching Waterbarometer

Brusselsesteenweg 370, Melle
14 mei 2024
12:30h - 18:30h

Samen over Water

Bluebridge, Oostende